Btw terugvragen voor ondernemers uit niet-EU-landen

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Is uw onderneming gevestigd buiten de EU? Dan vraagt u btw die u in Nederland hebt betaald, terug met het formulier 'Verzoek teruggaaf btw voor ondernemers gevestigd in niet-EU-landen'. Dien uw verzoek in vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarover u btw terugvraagt.

Let op!

Om bij het formulier 'Verzoek teruggaaf btw voor ondernemers gevestigd in niet-EU-landen' te komen, gebruikt u het hulpmiddel Registratie buitenlandse ondernemers. Door een aantal vragen te beantwoorden, weet u of u meteen het verzoek kunt invullen of dat u eerst een btw-identificatienummer of registratienummer moet aanvragen. Het hulpmiddel leidt u naar het juiste formulier.

 

Bij uw verzoek om teruggaaf van btw moet u de volgende documenten voegen:

  • verklaring van ondernemerschap, bij voorkeur van de belastingdienst van uw land
  • originele facturen
  • invoerdocumenten

Verklaring ondernemerschap

Als u ondernemer bent buiten de EU moet u bij een verzoek om btw-teruggaaf documenten voegen waaruit blijkt dat u in uw eigen land een ondernemer bent. Hebt u al een verklaring ingeleverd en is deze verklaring niet ouder dan 1 jaar? Dan hoeft u geen nieuwe verklaring mee te sturen.

Originele facturen en invoerdocumenten

Stuur de originele invoerdocumenten en facturen waarop het btw-bedrag staat, mee met uw verzoek. U krijgt de facturen na behandeling terug. Wij raden u aan kopieën van deze facturen en documenten te maken voor uw eigen administratie.

Laat u de de import verzorgen door een douane-expediteur? Dan krijgt u het originele invoerdocument niet zelf. In dat geval staat het btw-bedrag dat u bij import hebt betaald op de factuur van de douane-expediteur. Dit bedrag (maar niet de invoerrechten) mag u aftrekken of terugvragen.

Registratienummer

Wij nemen uw verzoek pas in behandeling nadat u zich als buitenlandse ondernemer hebt laten registreren. Hebt u nog geen registratienummer? Met het hulpmiddel Registratie buitenlandse ondernemers kunt u een formulier aanvragen om het registratienummer aan te vragen.

Tot wanneer btw terugvragen?

U kunt Nederlandse btw terugvragen tot 5 jaar na het jaar waarin de btw aan u in rekening is gebracht.
In 2019 kunt u nog btw terugvragen over de jaren 2014 tot en met 2018.

Doet u een verzoek over 2014 tot en met 2017?
Dan kunt u tegen onze beslissing niet in beroep gaan bij de rechter.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.