Btw terugvragen voor ondernemers uit niet-EU-landen

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Is uw onderneming gevestigd buiten de EU? Dan vraagt u btw die u in Nederland hebt betaald, terug met het formulier Verzoek teruggaaf btw voor ondernemers gevestigd in niet-EU-landen. Dien uw verzoek in vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarover u btw terugvraagt.

Registratienummer

Wij nemen uw verzoek pas in behandeling nadat u zich als buitenlandse ondernemer hebt laten registreren. Hebt u nog geen registratienummer? Met het formulier Aanmelding onderneming buitenland kunt u er een aanvragen. Stuur géén facturen mee met dit formulier.

Wat u bij het verzoek voegt

Bij uw verzoek om teruggaaf van btw moet u de volgende documenten voegen:

  • verklaring van ondernemerschap, bij voorkeur van de belastingdienst van uw land
  • kopieën van facturen
  • invoerdocumenten

Verklaring ondernemerschap

Als u ondernemer bent buiten de EU moet u bij een verzoek om btw-teruggaaf documenten voegen waaruit blijkt dat u in uw eigen land een ondernemer bent. Hebt u al een verklaring ingeleverd en is deze verklaring niet ouder dan 1 jaar? Dan hoeft u geen nieuwe verklaring mee te sturen.

Invoerdocumenten en kopieën van facturen

Stuur de invoerdocumenten en kopieën van facturen waarop het btw-bedrag staat, mee met uw verzoek. U krijgt deze documenten niet retour gezonden.

Laat u de invoer verzorgen door een douane-expediteur? Dan krijgt u het originele invoerdocument niet zelf. In dat geval staat het btw-bedrag dat u bij invoer hebt betaald op de factuur van de douane-expediteur. Dit bedrag (maar niet de invoerrechten) mag u aftrekken of terugvragen.

Tot wanneer btw terugvragen?

U kunt Nederlandse btw terugvragen tot 5 jaar na het jaar waarin de btw aan u in rekening is gebracht. In 2023 kunt u nog btw terugvragen over de jaren 2018 tot en met 2022.

Doet u een verzoek over 2018 tot en met 2021? Dan kunt u tegen onze beslissing niet in beroep gaan bij de rechter.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.