Btw terugvragen voor ondernemers uit niet-EU-landen

Is uw onderneming gevestigd buiten de EU? Dan vraagt u btw die u in Nederland hebt betaald, terug met het formulier 'Verzoek teruggaaf btw voor ondernemers gevestigd in niet-EU-landen'. Dien uw verzoek in vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarover u btw terugvraagt.

Let op!

Om bij het formulier 'Verzoek teruggaaf btw voor ondernemers gevestigd in niet-EU-landen' te komen, gebruikt u het hulpmiddel Registratie buitenlandse ondernemers. Door een aantal vragen te beantwoorden, weet u of u meteen het verzoek kunt invullen of dat u eerst een btw-identificatienummer of registratienummer moet aanvragen. Het hulpmiddel leidt u naar het juiste formulier.

 

Bij uw verzoek om teruggaaf van btw moet u de volgende documenten voegen:

  • verklaring van ondernemerschap, bij voorkeur van de belastingdienst van uw land
  • originele facturen
  • invoerdocumenten

Verklaring ondernemerschap

Als u ondernemer bent buiten de EU moet u bij een verzoek om btw-teruggaaf documenten voegen waaruit blijkt dat u in uw eigen land een ondernemer bent. Hebt u al een verklaring ingeleverd en is deze verklaring niet ouder dan 1 jaar? Dan hoeft u geen nieuwe verklaring mee te sturen.

Originele facturen en invoerdocumenten

Stuur de originele invoerdocumenten en facturen waarop het btw-bedrag staat, mee met uw verzoek. U krijgt de facturen na behandeling terug. Wij raden u aan kopieën van deze facturen en documenten te maken voor uw eigen administratie.

Laat u de de import verzorgen door een douane-expediteur? Dan krijgt u het originele invoerdocument niet zelf. In dat geval staat het btw-bedrag dat u bij import hebt betaald op de factuur van de douane-expediteur. Dit bedrag (maar niet de invoerrechten) mag u aftrekken of terugvragen.

Registratienummer

Wij nemen uw verzoek pas in behandeling nadat u zich als buitenlandse ondernemer hebt laten registreren. Hebt u nog geen registratienummer? Met het hulpmiddel Registratie buitenlandse ondernemers kunt u een formulier aanvragen om het registratienummer aan te vragen.

Tot wanneer btw terugvragen?

U kunt Nederlandse btw terugvragen tot 5 jaar na het jaar waarin de btw aan u in rekening is gebracht.
In 2019 kunt u nog btw terugvragen over de jaren 2014 tot en met 2018.

Doet u een verzoek over 2014 tot en met 2017?
Dan kunt u tegen onze beslissing niet in beroep gaan bij de rechter.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.