Diensten leveren

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Diensten zijn belast met Nederlandse btw als de dienst in Nederland wordt verricht. Er zijn regels die bepalen wat de plaats van dienst is. Deze regels zijn voor ieder EU-land gelijk.

U levert diensten aan ondernemers

Als u diensten levert aan ondernemers, dan is de dienst in de meeste gevallen belast in het land waar uw klant is gevestigd. In dat geval moet u de btw verleggen naar de afnemer. Dit betekent dat u de verschuldigde btw niet hoeft aan te geven, maar dat uw klant de btw aangeeft in eigen land.

Voor de onderstaande diensten gelden afwijkende regels voor de plaats waar de dienst belast is. Levert u 1 van deze diensten aan ondernemers? En wilt u weten waar de dienst belast is en wie de btw moet aangeven? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon Buitenland.

Uitgezonderde diensten geleverd aan ondernemers:

 • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
 • personenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten

U levert diensten aan particulieren

Als u diensten levert aan particulieren, dan is de dienst in de meeste gevallen belast in het land waar u bent gevestigd. U moet de btw dan aangeven in uw vestigingsland.

Voor de onderstaande diensten gelden afwijkende regels voor de plaats waar de dienst belast is. Levert u 1 van deze diensten aan particulieren? En wilt u weten waar de dienst belast is? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon Buitenland.

Uitgezonderde diensten geleverd aan particulieren:

 • Diensten van tussenpersonen, bemiddelingsdiensten
 • Diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • Personen- of goederenvervoer
 • Diensten die te maken hebben met cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • Activiteiten die met vervoer samenhangen, zoals: laden, lossen, intern vervoer en soortgelijke met vervoer samenhangende activiteiten.
 • Werkzaamheden aan roerende zaken, waaronder onderzoek door deskundigen
 • Restaurant- of cateringdiensten
 • Verhuur van vervoermiddelen
 • Overdragen en verlenen van auteursrechten, octrooien, licentierechten, rechten op fabrieks- en handelsmerken en soortgelijke rechten
 • Het (gedeeltelijk) niet uitoefenen van een beroepsactiviteit of een hierboven vermeld recht
 • Reclamediensten
 • Diensten door adviseurs, ingenieurs, advocaten of accountants en soortelijke diensten
 • Gegevensverwerking en informatieverschaffing
 • Financiële diensten, verzekeringsdiensten en bankverrichtingen, met uitzondering van de verhuur van safeloketten
 • Beschikbaar stellen van personeel
 • Verhuur van roerende lichamelijke zaken, met uitzondering van vervoermiddelen
 • Transport- en emissiediensten via aardgas- en elektriciteitsdistributiesystemen (inclusief toegang geven tot deze systemen) en diensten die hiermee samenhangen

Digitale diensten

Levert u digitale diensten aan particulieren, zoals telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten? En wilt u weten waar die diensten belast zijn? Kijk dan bij Digitale diensten.

Eénloketsysteem voor btw-meldingen

Levert u diensten aan particulieren waarvoor u btw moet betalen in Nederland en in andere EU-landen? Dan moet u zich in beginsel in iedere EU-lidstaat waar u btw verschuldigd bent registreren bij de Belastingdienst om btw-aangifte te doen.

U kunt ook gebruikmaken van een bijzondere regeling: het éénloketsysteem. Hiermee doet u een eenvoudigde wijze btw-melding. U registreert zich dan in 1 EU-lidstaat. In deze lidstaat handelt u in 1 keer de btw-melding en betaling af voor alle andere EU-lidstaten waar u diensten verricht voor particulieren.

Binnen het éénloketsysteem wordt onderscheid gemaakt tussen de Unieregeling en de niet-Unieregeling.

Als uw onderneming gevestigd is buiten de EU, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de niet-Unieregeling. Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Unieregeling. Informeer bij de belastingdienst van het land waar uw onderneming gevestigd is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.