Diensten leveren

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Diensten vallen alleen onder de btw als u ze in Nederland levert. Er zijn speciale regels die bepalen waar de dienst geleverd wordt. Deze regels gelden in alle EU-landen.

U levert diensten aan ondernemers

Als u diensten levert aan ondernemers is de dienst vaak belast in het land van uw klant. Dit betekent dat de klant de btw aangeeft in eigen land. U verlegt dan de btw naar deze ondernemer.

Voor de onderstaande diensten gelden afwijkende regels voor de plaats waar de dienst belast is. Levert u 1 van deze diensten aan ondernemers? En wilt u weten waar de dienst belast is en wie de btw moet aangeven? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon Buitenland.

Uitgezonderde diensten geleverd aan ondernemers:

 • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
 • personenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten

U levert diensten aan particulieren

Als u diensten levert aan particulieren, moet u vaak de btw aangeven in uw vestigingsland. Voor de onderstaande diensten gelden afwijkende regels voor de plaats waar de dienst belast is. Levert u 1 van deze diensten aan particulieren? En wilt u weten waar de dienst belast is? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon Buitenland.

Uitgezonderde diensten geleverd aan particulieren:

 • overdragen en verlenen van auteursrechten, octrooien, licentierechten, handelsmerken en soortgelijke rechten
 • het (gedeeltelijk) niet uitoefenen van een beroepsactiviteit of een hierboven vermeld recht
 • reclamediensten
 • diensten door adviseurs, ingenieurs, advocaten of accountants en soortelijke diensten
 • gegevensverwerking en informatieverschaffing
 • beschikbaar stellen van personeel
 • verhuur van roerende zaken, met uitzondering van vervoermiddelen
  financiële diensten, verzekeringsdiensten en bankverrichtingen, met uitzondering van de verhuur van safeloketten
 • transport- en emissiediensten via aardgas- en elektriciteitsdistributiesystemen (inclusief toegang geven tot deze systemen) en diensten die hiermee samenhangen
 • verhuur van een vervoermiddel
 • personen- of goederenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten
  diensten die te maken hebben met cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • werkzaamheden aan roerende zaken, waaronder onderzoek door deskundigen
 • bemiddeling in naam en voor rekening van derden
 • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • activiteiten die met goederenvervoer samenhangen, zoals laden, lossen, intern vervoer en soortgelijke diensten

Digitale diensten

Levert u digitale diensten aan particulieren, zoals telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten? En wilt u weten waar die diensten belast zijn? Kijk dan bij Digitale diensten.

Eénloketsysteem voor btw-meldingen

Levert u diensten aan particulieren waarvoor u btw moet betalen in Nederland en in andere EU-landen? Als uw onderneming is gevestigd buiten de EU kunt u mogelijk de niet-Unieregeling gebruiken. U handelt dan met het éénloketsysteem in 1 keer de btw-meldingen en betalingen af voor deze diensten in alle EU-landen.

Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland? Dan kunt u mogelijk de Unieregeling gebruiken. Informeer bij de belastingdienst van het land waar uw onderneming is gevestigd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.