Ik heb een digitaal platform of ik handel via een platform

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Ondernemer in Nederland? Zie Afstandsverkopen, zoals e-commerce, en diensten voor particulieren in andere EU-landen. Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland? Informeer dan bij de belastingdienst van het vestigingsland.

Ondernemers verkopen steeds vaker goederen aan particulieren via een elektronische interface, zoals een digitaal platform, online marktplaats, portaal. Bij een elektronische interface kunt u denken aan een website waarop producten van verschillende ondernemers worden verkocht. In bepaalde situaties valt een elektronische interface onder de zogenoemde ‘platformfictie’. De toepassing van de platformfictie heeft tot gevolg dat de elektronische interface de btw verschuldigd is over de leveringen van goederen aan particulieren binnen de EU, die via hun interface worden verkocht.

Voor welke elektronische interfaces geldt de regel?

De platformfictie geldt alleen voor elektronische interfaces die ‘faciliteren’. Dit betekent dat:

 • de leverancier via de elektronische interface goederen te koop aanbiedt aan particuliere klanten;
 • het contact tussen de leverancier en de klant via de elektronische interface tot stand is gekomen; en
 • dat dat contact heeft geresulteerd in een goederenlevering door de leverancier aan de klant.

De elektronische interface faciliteert in ieder geval niet als aan alle 3 de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De elektronische interface bepaalt niet (in)direct de algemene voorwaarden waaronder de goederenlevering wordt verricht.
 2. De elektronische interface is niet (in)direct betrokken bij het verlenen van goedkeuring om de afnemer te factureren voor de gedane betaling.
 3. De elektronische interface is niet (in)direct betrokken bij de bestelling of aflevering van de goederen.

In welke situaties geldt de regel?

De regel geldt alleen in 2 situaties:

 • Bij afstandsverkopen van goederen die van buiten de EU worden ingevoerd en binnen de EU worden geleverd aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen. Bovendien heeft de zending een waarde van maximaal € 150.
 • Bij de levering van goederen vanuit een opslag in de EU aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen door een ondernemer die zelf buiten de EU is gevestigd. In dit geval maakt de waarde van de zending niet uit.

De ondernemer die met zijn elektrische interface deze situaties faciliteert wordt geacht de goederen zelf te hebben ontvangen van de leverancier en zelf te hebben geleverd aan de klant die zelf geen btw-aangifte hoeft te doen. In de praktijk gaan de goederen waarschijnlijk rechtstreeks van de leverancier naar de particulier.

Wat betekent de regel voor mij?

In de bovenstaande situaties geldt de platformfictie en wordt geacht dat 2 leveringen worden verricht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de levering van:

 • de leverancier aan het platform
  De levering van de goederen van de leverancier aan de elektronische interface is belast tegen het 0%-tarief, voor zover deze levering plaatsvindt binnen de EU. Indien de levering plaatsvindt buiten de EU, dan is deze levering al dan niet aan heffing onderworpen in het niet-EU land.
 • het platform aan de particulier
  De elektronische interface kwalificeert of de levering is aan te merken als een afstandsverkoop van buiten de EU, een intracommunautaire afstandsverkoop of een binnenlandse levering. De elektronische interface berekent en betaalt de btw alsof de elektronische interface de feitelijke leverancier van de goederen is.

Voor zover de elektronische interface een intracommunautaire afstandsverkoop of een binnenlandse levering verricht, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de Unieregeling.

Voor zover de elektronische interface een afstandsverkoop van buiten de EU verricht, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de Invoerregeling.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.