Financiering van uw onderneming

Er zijn veel manieren om uw bedrijf te financieren. U kunt daarover deskundig advies inwinnen bij diverse organisaties.

Voor ons is het van belang of u voor de financiering gebruikmaakt van een lening, of een schenking, of dat u eigen geld inbrengt.

Lening

Als u voor de financiering van uw onderneming een lening sluit, moet u dit aan de inspecteur kunnen aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van een schriftelijke overeenkomst. Een bankafschrift is niet voldoende.

Schenking

Als u een schenking krijgt, moet u aangifte schenkbelasting doen. Doe dat uiterlijk 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg. Aangifte schenkbelasting doet u online in Mijn Belastingdienst.

Crowdfunding

Soms worden projecten of startende ondernemingen gefinancierd door middel van publieksfinanciering, ofwel crowdfunding. De geldschieter verstrekt kapitaal aan de startende ondernemer of degene die een project opstart. De tegenprestatie kan bestaan uit onder meer rente, aandelen of goederen.

Crowdfunding kent vele verschijningsvormen en variaties, die allemaal weer andere fiscale gevolgen kunnen hebben. Laat u dus goed adviseren voordat u als ondernemer of geldgever deelneemt aan een crowdfunding-project. En hebt u vragen? Neem dan contact op met uw belastingkantoor.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.