Uw onderneming wijzigt van rechtsvorm

Van verandering van de rechtsvorm of van het samenwerkingsverband is bijvoorbeeld sprake als:

  • u uw eenmanszaak inbrengt in een nieuw opgerichte of bestaande vof, maatschap, bv of nv
  • er een maat of vennoot bij uw vof of maatschap komt
  • er een maat van uw maatschap of een vennoot van uw vof wegvalt (bijvoorbeeld door uittreding of overlijden)

In deze gevallen moet u misschien stakingswinst berekenen. Over de stakingswinst moet u inkomstenbelasting betalen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u niet fiscaal af te rekenen. Bijvoorbeeld als u uw onderneming geruisloos overdraagt aan een bv.

Verandering van rechtsvorm en inkomstenbelasting

Of een verandering van rechtsvorm leidt tot staking voor de inkomstenbelasting, is afhankelijk van veel factoren.

Wilt u gebruikmaken van de doorschuiffaciliteit voor de inkomstenbelasting? Dan moet u een verzoek doen bij het belastingkantoor dat uw inkomstenbelasting behandelt. Daarbij moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden en termijnen. Laat u dus goed adviseren.

Geruisloze omzetting in een bv

Wilt u uw onderneming geruisloos omzetten in een bv? Dan moet u uw hele onderneming inbrengen. De aandelen die u als tegenprestatie voor uw onderneming ontvangt, mag u 3 jaar lang niet verkopen. Voor de omzetting doet u een verzoek bij het belastingkantoor dat uw inkomstenbelasting behandelt. Omdat u moet voldoen aan bepaalde voorwaarden en termijnen, is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren.

Geruisloze omzetting met terugwerkende kracht

Wilt u met terugwerkende kracht gebruikmaken van de geruisloze omzetting? Ook daarvoor moet u een verzoek doen. Bij dit verzoek moet u een voorovereenkomst of intentieverklaring registreren. Dit doet u met het Geleideformulier Voorovereenkomst of intentieverklaring.

Verandering van rechtsvorm en btw

Bij een verandering van rechtsvorm of samenwerkingsverband is er voor de btw sprake van een nieuwe onderneming. Lees meer over de gevolgen voor de btw als de rechtsvorm van uw onderneming verandert.

Verandering van rechtsvorm en loonheffingen

Een verandering van rechtsvorm betekent voor de loonheffingen dat u de loonadministratie moet afsluiten en dat u zich opnieuw moet aanmelden als werkgever. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 2 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen. Als u werknemers in dienst hebt, krijgt uw onderneming een nieuw loonheffingennummer.

Verandering van rechtsvorm en overdrachtsbelasting

Als er onroerende zaken tot het vermogen van uw onderneming behoren, is er bij deze veranderingen meestal geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Verandering melden bij de Belastingdienst

Het veranderen van de rechtsvorm van uw bedrijf of van het samenwerkingsverband binnen uw bedrijf beschouwen wij in het algemeen als een staking van uw ondernemersactiviteiten. Daarom moet u de balans opmaken en afrekenen.

Het bedrijf met de nieuwe rechtsvorm of het nieuwe samenwerkingsverband beschouwen wij als een nieuw gestarte onderneming.

Geef de verandering aan ons door. Uw bedrijf krijgt dan in sommige gevallen een nieuw btw-identificatienummer. Als dat het geval is, moet u het gewijzigde nummer meteen doorgeven aan uw leveranciers in andere EU-landen.

Als u een eenmanszaak, vof of maatschap inbrengt in een nieuw op te richten bv of nv, is er sprake van een bijzondere situatie.

Let op!

Als de aandelen in een vennootschap worden overgedragen, wijzigen de rechtspersoon en de onderneming niet.

Van eenmanszaak, vof of maatschap naar bv/nv

Als u de rechtsvorm van uw eenmanszaak, vof of maatschap wilt wijzigen in die van een bv of nv of als u uw eenmanszaak, vof of maatschap wilt inbrengen in een nieuw op te richten bv of nv, doet zich een bijzondere situatie voor. De nieuwe bv of nv is pas juridisch ondernemer als de notariële akte is ondertekend. Tot dat moment is sprake van een bv of nv in oprichting.

De activiteiten van uw bedrijf in de periode tussen de start van uw nieuwe onderneming en het moment waarop deze bv juridisch geldt als rechtspersoon (de voorperiode), worden verricht op grond van een voorovereenkomst.

Belastingschulden?

Als u met uw onderneming stopt of uw onderneming in een andere vorm voortzet, dan kunnen wij nog een eindcontrole uitvoeren. Wij onderzoeken dan of u nog belastingschulden hebt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.