Afvalstoffenbelasting berekenen

U berekent de afvalstoffenbelasting over het totale gewicht aan afvalstoffen dat u in een tijdvak hebt geaccepteerd.

Op de verschuldigde belasting kan in mindering worden gebracht:

  • de belasting op afvalstoffen die de inrichting, al dan niet na nuttige toepassing, hebben verlaten
    Deze vermindering geldt niet voor percolaat of stortgas.
  • de belasting op stoffen, mengsel of voorwerpen die in de inrichting in een zodanige staat zijn gebracht, dat deze niet langer tot afvalstoffen worden gerekend (voor zover dit uit boeken en bescheiden blijkt)

Als u de vermindering toepast, stellen we eisen aan uw administratie.

Zijn afvalstoffen buiten Nederland gebracht? Dan berekent u de afvalstoffenbelasting over het gewicht aan gestorte en verbrande afvalstoffen. Dit gewicht staat in de beschikking van de ILT.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.