Verhoudingsgetal

Is bij de afgifte van een afzonderlijke, duidelijk herkenbare afvalstoffenstroom bekend dat deze niet alleen bestaat uit afvalstoffen die verwijderd moeten worden? Dan kunt u ons vragen een verhoudingsgetal te mogen gebruiken voor het berekenen van de belasting die u moet betalen voor die afvalstroom. Dit getal geeft de verhouding weer tussen de totale hoeveelheid afgegeven afvalstoffen en de afvalstoffen die u gaat verwijderen.

U baseert het verhoudingsgetal op de gegevens uit het voorafgaande tijdvak. Na afloop van het kalenderjaar corrigeert u de belasting aan de hand van de juiste hoeveelheden afgegeven en verwijderde afvalstoffen.

Dien voor de toepassing van het verhoudingsgetal een schriftelijk verzoek in bij:

Belastingdienst/kantoor Arnhem
Landelijk milieubelastingenteam 
Postbus 9001
6800 DJ Arnhem

Dit team behandelt uw aanvraag en geeft toestemming om een verhoudingsgetal toe te passen als u aan de voorwaarden voldoet.

Als u het verhoudingsgetal toepast, stellen we eisen aan uw administratie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.