Aangifte doen voor de afvalstoffenbelasting

Over de afvalstoffen die bij uw stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie zijn afgegeven ter verwijdering en de afvalstoffen die binnen uw stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie zijn ontstaan en die u verwijdert, moet u aangifte doen en afvalstoffenbelasting betalen. U bent de afvalstoffenbelasting verschuldigd op het moment dat u:

  • afvalstoffen ter verwijdering ontvangt
  • afvalstoffen verwijdert die in uw bedrijf zijn ontstaan

Brengt u afvalstoffen met een ILT-vergunning naar het buitenland? Dan bent u afvalstoffenbelasting verschuldigd na het laatste transport - op het moment dat de vergunning is verlopen. Er moeten daarnaast ook 6 maanden zijn verstreken sinds de maand waarin de ontvangstverklaring van het laatste transport is ontvangen.

Als u aangifte moet doen, krijgt u van ons ieder tijdvak een aangiftebrief. Met de gegevens uit uw aangiftebrief vult u de 'Aangifte afvalstoffenbelasting' in. Na het invullen drukt u de aangifte af en u ondertekent deze. Ten slotte stuurt u de aangifte naar ons op.

Bent u belastingplichtig en hebt u geen aangiftebrief gekregen? Neem dan contact met ons op.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.