Vrijstelling asbest

Het storten van asbest dat is gebruikt als dakbedekking, is vrijgesteld. Het mag gaan om asbest of asbesthoudende producten. U moet dit asbest of deze asbesthoudende producten gescheiden van ander afval aanbieden. Voor de vrijstelling moet u ook aan al deze voorwaarden voldoen:

  • Het dak is gesaneerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • De sanering van het dak is gemeld in het landelijk asbestvolgsysteem.
  • De sanering van het dak is uiterlijk in 2024 afgerond.
  • Het verwijderde asbest moet uiterlijk 31 maart 2025 zijn afgegeven.

U moet ook een verklaring van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf hebben waarin staat dat u aan de voorwaarden hebt voldaan. En uit uw administratie moet blijken hoeveel asbest met een vrijstelling is gestort.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.