Inleverdatum aangifte vennootschapsbelasting

Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u de aangifte indienen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Hebt u een gebroken boekjaar? Dan doet u aangifte binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar

Kort boekjaar

Bij een kort boekjaar dat eindigt op 31 december, moet uw aangifte op 1 juni van het volgende jaar binnen zijn. Eindigt uw korte boekjaar in een andere maand? Dan moet u aangifte doen voor 1 april van het volgende kalenderjaar.

Als u uw aangifte vennootschapsbelasting niet op tijd kunt indienen, kunt u uitstel aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.