Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Op verzoek kunnen wij een moedermaatschappij samen met een of meer dochtermaatschappijen aanmerken als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Op deze pagina leest u meer over de fiscale eenheid.

Wat zijn de gevolgen van een fiscale eenheid?

Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan, ook fiscaal niet, maar is niet meer zelfstandig belastingplichtig.

Een voordeel van een fiscale eenheid is dat u de verliezen van een maatschappij kunt verrekenen met de winsten van een andere maatschappij uit dezelfde groep.

Om een fiscale eenheid te kunnen vormen, moet de moedermaatschappij:

  • minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten
  • recht hebben op minimaal 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij
  • voor minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben

Daarnaast moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:

  • dezelfde boekjaren hanteren
  • dezelfde winstbepalingen hanteren
  • feitelijk gevestigd zijn in Nederland

De aandelen zijn in handen van een maatschappij die niet in Nederland is gevestigd, maar wel binnen de EU. Wat is mogelijk?

Als de aandelen van de te voegen maatschappijen in handen zijn van een maatschappij die niet in Nederland is gevestigd, maar wel binnen de EU, is het soms mogelijk om een fiscale eenheid te vormen. De volgende 2 situaties zijn mogelijk:

  • Een in Nederland gevestigde moedermaatschappij kan samen met een in Nederland gevestigde kleindochtermaatschappij een fiscale eenheid vormen, zolang de aandelen van de kleindochtermaatschappij in bezit zijn van een dochtermaatschappij die in de EU is gevestigd.
  • In Nederland gevestigde zustermaatschappijen kunnen samen een fiscale eenheid vormen, zolang de aandelen van beide zustermaatschappijen in bezit zijn van een moedermaatschappij die in de EU is gevestigd.

Verzoek fiscale eenheid

Om een fiscale eenheid te vormen doet u een verzoek om een fiscale eenheid.

Let op!

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is niet hetzelfde als een fiscale eenheid voor de btw.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.