Pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 kunt u niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Hebt u eerder in eigen beheer pensioenrechten opgebouwd? Dan blijven de voorwaarden van die pensioenregeling gelden. Als de pensioenregeling voorzag in het indexeren van de opgebouwde aanspraken, moet de bv de opgebouwde pensioenrechten elk jaar indexeren. Ook moet de bv elk jaar de waarde van de pensioenvoorziening bepalen aan de hand van een actuariĆ«le berekening.

Let op!

Als de bv niet jaarlijks indexeert, dan kunnen wij dit zien als een vorm van prijsgeven van de rechten. Dit kan fiscale gevolgen hebben.

Oudedagsverplichting

Hebt u de fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting? Deze oudedagsverplichting is geen pensioen, maar een heel eigen regeling.

U kunt de oudedagsverplichting helemaal of gedeeltelijk omzetten in een lijfrente bij een verzekeraar. Doet u dat niet of niet helemaal? Dan moet u de oudedagsverplichting vanaf de AOW-leeftijd uitkeren in 20 jaarlijkse, gelijke termijnen. De termijnen moeten uiterlijk binnen 2 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan. U kunt de termijnen ook eerder in laten gaan, maar niet eerder dan 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Het aantal jaarlijks uit te keren termijnen wordt dan hoger.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook op de internetsite van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen. Kies in het menu 'V&A uitfaseren pensioen in eigen beheer'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.