Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

De meeste ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen, ontvangen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag. Het bedrag van deze aanslag is een voorlopige berekening op basis van gegevens van vorige jaren. Later volgt altijd een definitieve berekening.

Voorlopige aanslag aanvragen

Hebt u van ons geen voorlopige aanslag ontvangen, maar verwacht u dat u wel belasting moet betalen? Vraag dan een voorlopige aanslag aan.

Voorlopige aanslag wijzigen

Hebt u een voorlopige aanslag van ons ontvangen? Dan moet u deze aanslag zelf goed controleren en eventueel wijzigen. Verwacht u een hogere of lagere belastbare winst dan het bedrag dat op uw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van uw voorlopige aanslag aan.

U kunt wijzigingen aan ons doorgeven zolang u nog geen aangifte hebt gedaan. Wij kunnen maximaal 3 keer een verhoging van uw voorlopige aanslag over 1 jaar verwerken.

Bent u het niet eens met uw voorlopige aanslag?

Bent u het niet eens met uw voorlopige aanslag? Dan kunt u geen bezwaar maken. U kunt wel uw voorlopige aanslag wijzigen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.