Willekeurige afschrijving vennootschapsbelasting

Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag niet lager worden dan de restwaarde. Willekeurige afschrijving geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals milieubedrijfsmiddelen.

Zie ook

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kunt u voor maximaal 50% willekeurig afschrijven.

Betaling en ingebruikname bedrijfsmiddel

Als u het bedrijfsmiddel direct na investering in gebruik neemt, mag u meteen beginnen met afschrijven. Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan mag u maximaal afschrijven over het bedrag dat u in het investeringsjaar hebt betaald.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.