Fiscale veranderingen 2020

Op deze pagina vindt u de belangrijkste fiscale veranderingen die gelden per 1 januari 2020. Deze veranderingen komen onder andere voort uit het Belastingplan 2019 en eerder.

Kies over welke veranderingen u meer wilt weten:

In het Belastingplan 2020 staan veranderingen die nog niet door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen. Lees meer over het Belastingplan 2020 op rijksoverheid.nl.

Fiscale veranderingen voor burgers

 • Afbouw aftrekbare kosten eigen woning

  In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507.

  Voor wie? Voor iedereen die over 2020 hypotheekrenteaftrek heeft voor de eigen woning én een inkomen heeft van meer dan € 68.507.
  Wat betekent deze verandering voor u?

  U kunt de aftrekbare kosten voor uw eigen woning tegen maximaal 46% aftrekken.

  In dit overzicht ziet u hoe de afbouw tot en met 2023 is:

  Jaar 2020 2021 2022 2023
  Maximaal tarief
  aftrekbare kosten
  eigen woning
  46,0% 43,0% 40,0% 37,05%
  Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. Als u uw voorlopige aanslag over 2020 krijgt, is hiermee al rekening gehouden. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.
  Hoe doe ik dat? -
  Meer informatie
 • Afbouw andere aftrekposten

  In 2020 wordt -net als bij de eigen woning- het tarief van de andere aftrekposten ook geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507.

  Voor wie? Voor iedereen die over 2020 een inkomen heeft van meer dan € 68.507 én persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten heeft.
  Wat betekent deze verandering voor u? U kunt deze aftrekposten tegen maximaal 46% aftrekken.

  In dit overzicht ziet u hoe de afbouw tot en met 2023 is:

  Jaar 2020 2021 2022 2023
  Maximaal tarief
  andere aftrekposten
  46,0% 43,0% 40,0% 37,05%

  Het gaat om de volgende aftrekposten:

  Persoonsgebonden aftrekposten;

  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
  • weekenduitgaven voor gehandicapten
  • scholingsuitgaven
  • aftrekbare giften
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren

  Aftrekbare kosten eigen woning;

  • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning

  Ondernemersfaciliteiten;

  • zelfstandigenaftrek
  • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • stakingsaftrek
  • MKB-winstvrijstelling

  Overig;

  • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen
  Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. Als u uw voorlopige aanslag over 2020 krijgt, is hiermee al rekening gehouden. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.
  Hoe doe ik dat? -
  Meer informatie
 • AOW-leeftijd stijgt minder snel

  De AOW-leeftijd gaat vanaf 2020 minder snel omhoog dan volgens de huidige wetgeving. De AOW-leeftijd is in 2020: 66 jaar en 4 maanden. Dat was in 2019 ook zo.

  Voor wie? Voor iedereen die in 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  Wat betekent deze verandering voor u?

  U bereikt in 2020 de AOW-leeftijd 4 maanden eerder dan volgens de huidige wetgeving. Op uw AOW-leeftijd krijgt u te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen.

  Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. U krijgt bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw AOW-uitkering.
  Hoe doe ik dat? -
  Meer informatie
 • Tarief aanmerkelijk belang (box 2) omhoog

  Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 wordt het tarief 26,90%.

  Voor wie? Voor iedereen die in 2020 een aanmerkelijk belang heeft.
  Wat betekent deze verandering voor u?

  U betaalt over de voordelen uit uw aanmerkelijk belang 26,25% inkomstenbelasting (box 2).

  Wat kunt u doen? Houd er rekening mee dat als u in 2020 een dividenduitkering doet of uw aandelen verkoopt, u meer inkomstenbelasting betaalt. U kunt een voorlopige aanslag aanvragen om betaling achteraf te voorkomen.
  Hoe doe ik dat? Hoe u een voorlopige aanslag aanvraagt, leest u bij Voorlopige aanslag.
  Meer informatie

Fiscale veranderingen voor ondernemers

 • Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

  In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe. De korting die u kreeg als u jaarlijks niet meer dan € 1.883 aan btw moest afdragen, vervalt.

  Voor wie? Btw-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd of een vaste inrichting hebben en van wie de omzet niet hoger is dan € 20.000 per kalenderjaar.
  Wat betekent deze verandering voor u?

  De korting op de btw die u moet betalen, vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. U kunt zelf kiezen of u meedoet aan de nieuwe regeling.

  Wat kunt u doen? U kiest zelf of u wel of niet meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling. Via belastingdienst.nl/kor vindt u een hulpmiddel waarmee u zelf eenvoudig na kunt gaan of u aan de voorwaarden voldoet.
  Hoe doe ik dat? Als u besluit mee te doen, dan moet u zich vooraf aanmelden met het aanmeldformulier. Dat vindt u op belastingdienst.nl/kor. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen, moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn.
  Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.