Fiscale veranderingen 2020

Op deze pagina vindt u de belangrijkste fiscale veranderingen die gelden per 1 januari 2020. Deze veranderingen komen onder andere voort uit het Belastingplan 2020 en eerder.

Kies over welke veranderingen u meer wilt weten:

Het Belastingplan 2020 is op 17 december 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Lees meer over het Belastingplan 2020 op rijksoverheid.nl.

Fiscale veranderingen voor burgers

 • Afbouw aftrekbare kosten eigen woning

  In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507.

  Voor wie?

  Voor iedereen die over 2020 hypotheekrenteaftrek heeft voor de eigen woning én een inkomen heeft van meer dan € 68.507.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U kunt de aftrekbare kosten voor uw eigen woning tegen maximaal 46% aftrekken.

  In dit overzicht ziet u hoe de afbouw tot en met 2023 is:

  Jaar 2020 2021 2022 2023
  Maximaal tarief
  aftrekbare kosten
  eigen woning
  46,0% 43,0% 40,0% 37,05% *

  * Dit percentage kan iets afwijken van het werkelijke percentage in 2023.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. Als u uw voorlopige aanslag over 2020 krijgt, is hiermee al rekening gehouden. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.

  Meer informatie

 • Afbouw andere aftrekposten

  In 2020 wordt -net als bij de eigen woning- het tarief van de andere aftrekposten ook geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507.

  Voor wie?

  Voor iedereen die over 2020 een inkomen heeft van meer dan € 68.507 én persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten heeft.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U kunt deze aftrekposten tegen maximaal 46% aftrekken.

  In dit overzicht ziet u hoe de afbouw tot en met 2023 is:

  Jaar 2020 2021 2022 2023
  Maximaal tarief
  andere aftrekposten
  46,0% 43,0% 40,0% 37,05% *

  * Dit percentage kan iets afwijken van het werkelijke percentage in 2023.

  Het gaat om de volgende aftrekposten:

  • Persoonsgebonden aftrek
   • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
   • weekenduitgaven voor gehandicapten
   • scholingsuitgaven
   • aftrekbare giften
   • uitgaven voor specifieke zorgkosten
   • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
  • Aftrek kosten eigen woning
   • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
  • Ondernemersfaciliteiten
   • zelfstandigenaftrek
   • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
   • meewerkaftrek
   • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
   • stakingsaftrek
   • MKB-winstvrijstelling
  • Overig
   • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. Als u uw voorlopige aanslag over 2020 krijgt, is hiermee al rekening gehouden. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.

  Meer informatie

 • AOW-leeftijd stijgt minder snel

  De AOW-leeftijd gaat vanaf 2020 minder snel omhoog dan volgens de huidige wetgeving. De AOW-leeftijd is in 2020: 66 jaar en 4 maanden. Dat was in 2019 ook zo.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U bereikt in 2020 de AOW-leeftijd 4 maanden eerder dan volgens de huidige wetgeving. Op uw AOW-leeftijd krijgt u te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. U krijgt bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw AOW-uitkering.

  Meer informatie

 • Tarief aanmerkelijk belang (box 2) omhoog

  Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 wordt het tarief 26,90%.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in 2020 een aanmerkelijk belang heeft.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U betaalt over de voordelen uit uw aanmerkelijk belang 26,25% inkomstenbelasting (box 2).

  Wat kunt u doen?

  Houd er rekening mee dat als u in 2020 een dividenduitkering doet of uw aandelen verkoopt, u meer inkomstenbelasting betaalt. U kunt een voorlopige aanslag aanvragen om betaling achteraf te voorkomen.

  Hoe u een voorlopige aanslag aanvraagt, leest u bij Voorlopige aanslag.

  Meer informatie

 • Voor inwoners van België, Aruba en Suriname: belastingdeel van de algemene heffingskorting in 2020 weer via de loonbelasting

  Deze verandering geldt voor inwoners van België, Aruba en Suriname met loon waarop de werkgever in Nederland loonbelasting inhoudt. Vanaf 1 januari 2020 krijgen zij het belastingdeel van de algemene heffingskorting weer via de loonbelasting. Onze systemen zijn hierop aangepast, en wij hebben uw werkgever hierover geïnformeerd.

  Voor wie?

  Voor inwoners van België, Aruba en Suriname met loon waarop de werkgever in Nederland loonbelasting inhoudt.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Vanaf 2020 houdt uw werkgever weer rekening met het belastingdeel van de algemene heffingskorting bij de berekening van uw salaris. U hoeft het belastingdeel van de algemene heffingskorting niet meer aan ons terug te vragen met een voorlopige aanslag of in uw aangifte.

  Wat kunt u doen?

  Hebt u een voorlopige aanslag 2020 voor het belastingdeel van algemene heffingskorting? Vraag ons dan om de voorlopige aanslag 2020 te wijzigen of te stoppen. Lees meer hierover bij:

  Meer informatie

 • Tweeschijvenstelsel

  In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hiermee verandert ook het belastingtarief.

  Voor wie?

  Voor iedereen die inkomen uit werk en woning heeft.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Of het tweeschijvenstelsel gunstig voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie en eventuele veranderingen daarin.

  Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan is het belastingtarief lager omdat u geen AOW-premie meer betaalt.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. Als u een voorlopige aanslag over 2020 krijgt, houden we hiermee al rekening. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.

  Meer informatie

Fiscale veranderingen voor ondernemers

 • Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

  In 2020 is de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe. De korting die u kreeg als u jaarlijks niet meer dan € 1.883 aan btw moest afdragen, vervalt.

  Voor wie?

  Btw-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd of een vaste inrichting hebben en van wie de omzet niet hoger is dan € 20.000 per kalenderjaar.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  De korting op de btw die u moet betalen, vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. U kunt zelf kiezen of u meedoet aan de nieuwe regeling.

  Wat kunt u doen?

  U kiest zelf of u wel of niet meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling. Via belastingdienst.nl/kor vindt u een hulpmiddel waarmee u zelf eenvoudig na kunt gaan of u aan de voorwaarden voldoet.

  Als u besluit mee te doen, dan moet u zich vooraf aanmelden met het aanmeldformulier. Dat vindt u op belastingdienst.nl/kor. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen, moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn.

  Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.