Fiscale veranderingen 2020

Op deze pagina vindt u de belangrijkste fiscale veranderingen die gelden per 1 januari 2020. Deze veranderingen komen onder andere voort uit het Belastingplan 2019 en eerder.

Kies over welke veranderingen u meer wilt weten:

In het Belastingplan 2020 staan veranderingen die nog niet door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen. Lees meer over het Belastingplan 2020 op rijksoverheid.nl.

Fiscale veranderingen voor burgers

 • Voorlopige aanslag 2020: gebruikte cijfers 

  Vanaf half december 2019 kunt u een voorlopige aanslag 2020 ontvangen. Het Belastingplan 2020 is dan nog niet definitief. Om u toch een voorlopige aanslag te kunnen sturen, rekenen we alvast met de voorlopige cijfers.

  Voor wie? Voor iedereen die in december 2019 automatisch een voorlopige aanslag 2020 krijgt of aanvraagt.
  Wat betekent deze verandering voor u?

  Neemt de Eerste Kamer de cijfers (tarieven en heffingskortingen) niet over zoals ze in het Belastingplan staan? Dan kan uw voorlopige aanslag iets hoger of lager zijn dan eigenlijk zou moeten. Als er een verschil is, wordt dat automatisch gecorrigeerd bij uw belastingaangifte over 2020.

  Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. 
  Hoe doe ik dat? -
  Meer informatie
 • Afbouw aftrekbare kosten eigen woning

  In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507.

  Voor wie? Voor iedereen die over 2020 hypotheekrenteaftrek heeft voor de eigen woning én een inkomen heeft van meer dan € 68.507.
  Wat betekent deze verandering voor u?

  U kunt de aftrekbare kosten voor uw eigen woning tegen maximaal 46% aftrekken.

  In dit overzicht ziet u hoe de afbouw tot en met 2023 is:

  Jaar 2020 2021 2022 2023
  Maximaal tarief
  aftrekbare kosten
  eigen woning
  46,0% 43,0% 40,0% 37,05%
  Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. Als u uw voorlopige aanslag over 2020 krijgt, is hiermee al rekening gehouden. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.
  Hoe doe ik dat? -
  Meer informatie
 • Afbouw andere aftrekposten

  In 2020 wordt -net als bij de eigen woning- het tarief van de andere aftrekposten ook geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507.

  Voor wie? Voor iedereen die over 2020 een inkomen heeft van meer dan € 68.507 én persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten heeft.
  Wat betekent deze verandering voor u? U kunt deze aftrekposten tegen maximaal 46% aftrekken.

  In dit overzicht ziet u hoe de afbouw tot en met 2023 is:

  Jaar 2020 2021 2022 2023
  Maximaal tarief
  andere aftrekposten
  46,0% 43,0% 40,0% 37,05%

  Het gaat om de volgende aftrekposten:

  Persoonsgebonden aftrekposten;

  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
  • weekenduitgaven voor gehandicapten
  • scholingsuitgaven
  • aftrekbare giften
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren

  Aftrekbare kosten eigen woning;

  • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning

  Ondernemersfaciliteiten;

  • zelfstandigenaftrek
  • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • stakingsaftrek
  • MKB-winstvrijstelling

  Overig;

  • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen
  Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. Als u uw voorlopige aanslag over 2020 krijgt, is hiermee al rekening gehouden. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.
  Hoe doe ik dat? -
  Meer informatie
 • AOW-leeftijd stijgt minder snel

  De AOW-leeftijd gaat vanaf 2020 minder snel omhoog dan volgens de huidige wetgeving. De AOW-leeftijd is in 2020: 66 jaar en 4 maanden. Dat was in 2019 ook zo.

  Voor wie? Voor iedereen die in 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  Wat betekent deze verandering voor u?

  U bereikt in 2020 de AOW-leeftijd 4 maanden eerder dan volgens de huidige wetgeving. Op uw AOW-leeftijd krijgt u te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen.

  Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. U krijgt bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw AOW-uitkering.
  Hoe doe ik dat? -
  Meer informatie
 • Tarief aanmerkelijk belang (box 2) omhoog

  Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 wordt het tarief 26,90%.

  Voor wie? Voor iedereen die in 2020 een aanmerkelijk belang heeft.
  Wat betekent deze verandering voor u?

  U betaalt over de voordelen uit uw aanmerkelijk belang 26,25% inkomstenbelasting (box 2).

  Wat kunt u doen? Houd er rekening mee dat als u in 2020 een dividenduitkering doet of uw aandelen verkoopt, u meer inkomstenbelasting betaalt. U kunt een voorlopige aanslag aanvragen om betaling achteraf te voorkomen.
  Hoe doe ik dat? Hoe u een voorlopige aanslag aanvraagt, leest u bij Voorlopige aanslag.
  Meer informatie

Fiscale veranderingen voor ondernemers

 • Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

  In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe. De korting die u kreeg als u jaarlijks niet meer dan € 1.883 aan btw moest afdragen, vervalt.

  Voor wie? Btw-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd of een vaste inrichting hebben en van wie de omzet niet hoger is dan € 20.000 per kalenderjaar.
  Wat betekent deze verandering voor u?

  De korting op de btw die u moet betalen, vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. U kunt zelf kiezen of u meedoet aan de nieuwe regeling.

  Wat kunt u doen? U kiest zelf of u wel of niet meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling. Via belastingdienst.nl/kor vindt u een hulpmiddel waarmee u zelf eenvoudig na kunt gaan of u aan de voorwaarden voldoet.
  Hoe doe ik dat? Als u besluit mee te doen, dan moet u zich vooraf aanmelden met het aanmeldformulier. Dat vindt u op belastingdienst.nl/kor. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen, moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn.
  Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.