Wijzigingen bpm in 2023

Sinds 1 januari en 1 juli 2023 is een aantal zaken veranderd binnen de bpm (belasting voor personenauto's en motorrijwielen). Hieronder leest u daarover meer.

Nieuwe CO2-grenzen en bpm-tarieven

Sinds 1 januari 2023 gelden nieuwe CO2-grenzen en bpm-tarieven. Deze zijn gebaseerd op de verwachte technologische ontwikkeling van personenauto's.

Nieuwe kilometergrens gebruikte motorrijtuigen

Om de bpm te bepalen, kijken we of een motorrijtuig nieuw of gebruikt is. Sinds 1 januari 2023 zien we motorrijtuigen met meer dan 3.000 gereden kilometers in elk geval als gebruikte motorrijtuigen.

Nieuwe regels voor gebruik van een taxatierapport bij schadevoertuigen

Hebt u een motorrijtuig met meer dan normale gebruiksschade? Of een motorrijtuig dat niet op een koerslijst voorkomt? Dan mag u onder strikte voorwaarden de bpm berekenen op basis van een taxatierapport. Een erkend taxateur moet de schade vaststellen.

Sinds 1 januari 2023 mag u 31% van de getaxeerde herstelkosten opvoeren als waardeverlies. Of een hoger percentage als een erkend taxateur dat onderbouwt. De inkoopprijs van het motorrijtuig kan hierbij belangrijk zijn. Daarom is de inkoopfactuur of inkoopverklaring een verplicht onderdeel van het taxatierapport.

Voortaan vragen we vaker om bewijsstukken en controleren we regelmatiger op naleving van de voorwaarden om een taxatierapport te gebruiken. Dit kan gevolgen hebben voor de afgifte van het 'fiscaal akkoord' dat nodig is voor de afgifte van een kenteken door RDW. Zorg dus dat de taxatie volledig is, inclusief bijlagen. Anders kan het langer duren voordat wij een fiscaal akkoord kunnen geven aan de RDW voor de afgifte van een kenteken.

Gewijzigd formulier voor teruggaaf bpm bij export

Sinds december 2022 is het formulier voor teruggaaf van bpm bij export veranderd. Vanaf nu heet het 'Verzoek teruggaaf bpm voor een in Nederland geregistreerd motorrijtuig'. U gebruikt dit formulier niet alleen bij export naar een EU-land of EER-land, maar ook bij teruggaaf voor een motorrijtuig dat niet in Nederland is gebruikt. Ook moet u het naar een ander adres sturen. Meer hierover leest u bij Kan ik bpm terugvragen?

Nieuwe forfaitaire afschrijvingstabel sinds 1 juli

Sinds 1 juli 2023 geldt een nieuwe forfaitaire afschrijvingstabel. De percentages zijn aangepast aan de actuele marktomstandigheden. Met de afschrijvingstabel berekent u de bpm bij de registratie van een gebruikt motorrijtuig. En met de afschrijvingstabel bepaalt u de teruggaaf van bpm bij export van een gebruikt motorrijtuig.

Meer weten?

Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.