Hoeveel vermogen mag ik hebben om huurtoeslag te krijgen?

In 2024 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2024 niet hoger was dan € 36.952. Hebt u een toeslagpartner? In dat geval mag het vermogen van u samen op 1 januari 2024 maximaal € 73.904 zijn.

Staat uw toeslagpartner niet op uw adres ingeschreven en is dit uw echtgenoot of geregistreerde partner? Dan telt zijn vermogen voor de huurtoeslag niet mee, maar voor de andere toeslagen wél.

Ook medebewoners mogen niet meer dan € 36.952 aan vermogen hebben.

Voorbeelden

  • Op 1 januari 2024 hebt u een vermogen van € 35.000. Uw toeslagpartner heeft op die datum een vermogen van € 20.000. U kunt dan huurtoeslag krijgen omdat uw vermogen samen niet meer is dan € 73.904.
  • Uw vermogen op 1 januari 2024 is € 10.000. Uw inwonende moeder heeft op die datum € 40.000 op haar bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat het vermogen van uw medebewoner te hoog is.

Telt het vermogen van kinderen mee?

Hebt u een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder? Dit kind telt als medebewoner.

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen. Wonen u en de andere ouder niet meer bij elkaar? Dan telt het vermogen van uw minderjarige kind meestal maar voor de helft mee. Lees meer over het vermogen van kinderen als u niet meer bij elkaar woont.

Voorbeelden

  • Uw vermogen op 1 januari 2024 is € 25.000. Uw inwonende kind van 18 jaar heeft op die datum € 9.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u recht op huurtoeslag omdat uw vermogen niet hoger is dan € 36.952 en dat van uw kind ook niet.
  • Uw vermogen op 1 januari 2024 is € 30.000. Uw inwonende kind van 17 jaar heeft op die datum € 9.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat uw vermogen samen met dat van uw kind hoger is dan € 36.952.

Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner?

Dan telt hun vermogen niet mee.

Voorbeeld

Op 1 januari 2024 hebt u een vermogen van € 20.000. In maart 2024 komt er iemand bij u wonen. Deze medebewoner heeft een vermogen van € 40.000. Omdat u niet het hele jaar een medebewoner hebt (in januari en februari niet), hoeft u dit vermogen voor 2024 niet mee te tellen. Uw toeslag berekenen we dus alleen met uw vermogen. Het vermogen van uw toeslagpartner telt wel mee vanaf 1 januari 2025.

Let op!

Had u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner? Bijvoorbeeld omdat u en uw partner uit elkaar zijn gegaan, zijn gaan samenwonen of omdat uw partner is overleden? Maar koos u er wél voor om heel het jaar fiscale partners te zijn en samen aangifte inkomstenbelasting te doen? Dan kan uw vermogen voor de huurtoeslag ongunstig verdeeld zijn. Moet u daardoor huurtoeslag terugbetalen? Lees hoe u dit kunt herstellen.

Wat telt mee als vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Het huis waarin u woont en uw auto tellen niét mee. Het gaat om de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarvoor u toeslag aanvraagt. Lees meer bij Wat valt onder het vermogen dat voor toeslagen telt?

Let op!

Wat allemaal meetelt als vermogen is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Maar hoe hoog uw vermogen mag zijn, is niet hetzelfde als bij uw aangifte. Het maximale vermogen bij de huurtoeslag is minder dan het maximale vermogen dat u belastingvrij mag hebben bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Bijzonder vermogen telt niet mee

Soms telt een deel van het vermogen niet mee voor de huurtoeslag. Zoals vermogen van een (pleeg)kind of een schadevergoeding. Lees bij bijzonder vermogen om welk soort vermogen het gaat.

Te veel vermogen?

Hebt u op 1 januari te veel vermogen? Dan hebt u het hele jaar geen recht op toeslag. Ook niet als uw vermogen later dit jaar wel onder het maximale vermogen komt. Pas volgend jaar kunt u dan weer huurtoeslag krijgen.

Krijgt u nu wel huurtoeslag? Lees wat u moet doen bij Wanneer stop ik mijn huurtoeslag?

Tip

Wordt uw vermogen na 1 januari minder? Geef uw nieuwe vermogen aan ons door met Mijn toeslagen. U krijgt dan volgend jaar automatisch huurtoeslag als u er recht op hebt.

Stijgt uw vermogen na 1 januari? Dan hebt u dit jaar gewoon nog recht op huurtoeslag en hoeft u nu niets te doen. Uw vermogen telt volgend jaar wel weer mee voor de huurtoeslag. Geef uw nieuwe vermogen aan ons door met Mijn toeslagen. Wij stoppen dan volgend jaar automatisch uw huurtoeslag als u er geen recht meer op hebt. U voorkomt daarmee dat u later toeslag moet terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.