Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag?

In 2022 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2022 niet hoger was dan € 31.747. In 2021 was dat maximaal € 31.340. Hebt u een toeslagpartner? In dat geval mag uw vermogen op 1 januari 2022 van u samen maximaal € 63.494 zijn. In 2021 was dat € 62.680.

Staat uw toeslagpartner niet op uw adres ingeschreven en is dit uw echtgenoot of geregistreerde partner? Dan telt zijn vermogen voor de huurtoeslag niet mee, maar voor de andere toeslagen wél.

Ook medebewoners mogen niet meer dan € 31.747 aan vermogen hebben. Hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen.

Voorbeelden
  • Op 1 januari 2022 hebt u een vermogen van € 35.000. Uw toeslagpartner heeft op die datum een vermogen van € 20.000. U kunt dan huurtoeslag krijgen omdat uw vermogen samen niet meer is dan € 63.494.
  • Uw vermogen op 1 januari 2022 is € 25.000. Uw inwonend kind van 17 jaar heeft op die datum € 8.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat uw vermogen samen met dat van uw kind hoger is dan € 31.747.

Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner?

Dan telt hun vermogen niet mee.

Voorbeeld
Op 1 januari 2022 hebt u een vermogen van € 20.000. In maart 2022 komt er iemand bij u wonen. Deze medebewoner heeft een vermogen van € 35.000. Omdat u niet het hele jaar een medebewoner hebt (in januari en februari niet), hoeft u dit vermogen voor 2022 niet mee te tellen.
Let op!
Had u in 2021 maar een deel van het jaar een toeslagpartner? Maar doet u wél samen met uw (ex-)toeslagpartner belastingaangifte over 2021? Dan bent u dat hele jaar wél fiscaal partners en kan dat gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. In de periode dat u alleen woonde, mocht u maximaal € 31.340 aan vermogen hebben. Let daarom goed op hoe u het vermogen over u beiden verdeelt. Kiest u er bij de verdeling voor om meer dan € 31.340 van het vermogen aan u toe te wijzen? Dan hebt u voor de periode dat u alleen woonde en geen toeslagpartner had, geen recht op huurtoeslag.

Wat telt mee als vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee. Het gaat om de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarvoor u toeslag aanvraagt. Lees meer bij Wat valt onder het vermogen dat voor toeslagen telt?

Let op!
Wat allemaal meetelt als vermogen is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Maar hoe hoog uw vermogen mag zijn, is niet hetzelfde als bij uw aangifte. Het maximale vermogen bij de huurtoeslag is minder dan het maximale vermogen dat u belastingvrij mag hebben bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Bijzonder vermogen telt niet mee

Soms telt een deel van het vermogen niet mee voor de huurtoeslag. Zoals vermogen van een (pleeg)kind of een schadevergoeding. Lees bij bijzonder vermogen om welk soort vermogen het gaat.

Te veel vermogen?

Hebt u op 1 januari te veel vermogen? Dan hebt u het hele jaar geen recht op toeslag. Ook niet als uw vermogen later dit jaar wel onder het maximale vermogen komt. Pas volgend jaar kunt u dan weer huurtoeslag krijgen.
Krijgt u nu wel huurtoeslag? Lees wat u moet doen bij Wanneer stop ik mijn huurtoeslag?

Tip
Wordt uw vermogen na 1 januari minder? Geef uw nieuwe vermogen aan ons door met Mijn  toeslagen. U krijgt dan volgend jaar automatisch huurtoeslag als u er recht op hebt.

Stijgt uw vermogen na 1 januari? Dan hebt u dit jaar gewoon nog recht op huurtoeslag en hoeft u nu niets te doen. Uw vermogen telt volgend jaar wel weer mee voor de huurtoeslag. Geef uw nieuwe vermogen aan ons door met Mijn toeslagen. Wij stoppen dan volgend jaar automatisch uw huurtoeslag als u er geen recht meer op hebt. U voorkomt daarmee dat u later toeslag moet terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.