Ik koop voor het eerst een woning - waarmee moet ik rekening houden?

Bij het kopen van een eigen woning komt heel wat kijken. Ook financieel. Dan is het fijn om te weten waar u aan toe bent.

Daarom hebben we voor u op een rij gezet waarmee u volgend jaar in uw belastingaangifte rekening moet houden. Of dit jaar, als u iedere maand alvast geld terug wilt krijgen met een voorlopige aanslag.

 • Kosten voor afsluiten hypotheek

  Onderstaande kosten mag u in 1 keer aftrekken in de belastingaangifte over het jaar waarin u de kosten hebt betaald.

  Houd er rekening mee dat u alleen de kosten mag aftrekken voor uw eigenwoningschuld. Dat is het deel van uw hypotheek of lening dat te maken heeft met uw eigen woning. Bijvoorbeeld om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Lees wat een eigen woning is.

  • advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
  • bereidstellingsprovisie
   Dat geld betaalt u aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen.
  • notariskosten voor de hypotheekakte
  • kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • taxatiekosten om de lening te krijgen
  • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
  • bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
  • kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot
 • Rente over hypotheek of lening

  U mag de rente over uw hypotheek of lening aftrekken als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Lees meer bij Mag ik mijn hypotheekrente altijd aftrekken?

 • Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

  Is de grond waarop uw eigen woning staat niet van u? Dan betaalt u daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de grondeigenaar. Deze periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming zijn aftrekbaar.

  De volgende kosten die te maken hebben met periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming, mag u niet aftrekken:

  • premies voor een opstalverzekering
  • afkoopsommen voor de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
   Als u de rechten van erfpacht, opstal of beklemming afkoopt, is de rente over de lening die u afsluit om de afkoopsom te financieren, meestal wel aftrekbaar.
  • premies voor een kapitaalverzekering eigen woning
  • overgemaakte bedragen naar een spaarrekening eigen woning
  • de notariskosten voor de heruitgifte van erfpacht
 • Kosten voor uw eigen woning die niet aftrekbaar zijn

  • bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie
  • overdrachtsbelasting en omzetbelasting
  • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
  • kosten van onderhoud en verbouwing
   U mag wél de kosten aftrekken voor de financiering van onderhoud en verbouwing.
  • rente over leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente over leningen te betalen
   Bijvoorbeeld een lening om bouwrente te betalen.
  • kosten van een bankgarantie om een waarborgsom te betalen
 • Wat moet u bijtellen voor uw eigen woning?

  Jaarlijks moet u een bedrag bij uw inkomen tellen: het zogenoemde eigenwoningforfait. U doet dat in uw belastingaangifte en als u een voorlopige aanslag aanvraagt.

Lees verder:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.