Welke aftrekposten horen bij uw restant persoonsgebonden aftrek?

U kunt een restant persoonsgebonden aftrek hebben als u de volgende aftrekposten in een eerder jaar wel hebt opgegeven maar niet kon verrekenen:

Let op!

Uitgaven die u in een eerder jaar niet hebt afgetrokken in uw aangifte inkomstenbelasting, mag u niet opvoeren als restant persoonsgebonden aftrek. Wilt u alsnog aftrekposten uit een eerder jaar opvoeren? Dan kunt u voor dat jaar uw aangifte wijzigen.

Hebt u eerder geen aangifte gedaan en daardoor geen gebruik gemaakt van aftrekposten? Doe dan eerst aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin u deze aftrekposten had. Dit kan ook als u in dat jaar geen inkomen had.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.