Aangifte inkomstenbelasting 2017 en eerder

Gaat u aangifte inkomstenbelasting doen over 2017 of eerder? Hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Hier leest u hoe het werkt, welke regels voor u gelden en van welke mogelijkheden u gebruik kunt maken.

Als u een aangiftebrief hebt ontvangen, moet u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Hebt u geen aangiftebrief ontvangen? Maar verwacht u wel dat u € 46 of meer belasting moet betalen of denkt u dat u € 15 of meer terugkrijgt? Doe ook dan aangifte.

Wilt u aangifte doen over 2018? Kijk dan op op Belastingaangifte 2018.

Hoe doet u aangifte over 2017 of eerder?

Afhankelijk van het jaar, kunt u op de verschillende manieren aangifte doen.

Jaar

Hoe doet u aangifte?

2017

2016

2015

2014

Woont u buiten Nederland?

Woont u buiten Nederland maar hebt u wel inkomsten uit Nederland? In de tabel hieronder ziet u hoe u aangifte doet.

Jaar

Hoe doet u aangifte als u in het buitenland woont?

2017

2016

2015

2014

Meer informatie over aangifte doen over aangiftejaren vóór 2018 leest u op de pagina Aangifte 2014-2017 voor belastingplichtigen die niet in Nederland wonen.

Bent u ondernemer?

Dan doet u ook online aangifte op Mijn Belastingdienst.

Papieren aangifte

Kunt of wilt u niet digitaal aangifte doen. Kijk dan in onderstaande tabel welke papieren aangifte u nodig hebt:

U bent

U gebruikt

particulier

P-formulier

particulier en u woont buiten Nederland

C-formulier

ondernemer en u woont buiten Nederland

C-formulier

particulier en bent geëmigreerd of geïmmigreerd
in het belastingjaar waarvoor u aangifte doet

M-formulier

particulier en u doet aangifte voor een overledene
(een particulier of ondernemer)

F-formulier

de fiscale partner van de overledene en u wilt
het hele belastingjaar ook zo aangemerkt worden

P-formulier voor de fiscale partner

De papieren formulieren vraagt u aan bij de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.