Aangifte inkomstenbelasting 2018 en eerder

Gaat u aangifte inkomstenbelasting doen over 2018 of eerder? Hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Hier leest u hoe het werkt, welke regels voor u gelden en van welke mogelijkheden u gebruik kunt maken.

Als u een aangiftebrief hebt ontvangen, moet u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen.

Hebt u geen aangiftebrief ontvangen? Maar verwacht u wel dat het bedrag dat u moet betalen gelijk is aan of meer is dan aanslaggrens? Of dat uw teruggaaf gelijk is aan of meer is dan teruggaafgrens? Doe ook dan aangifte.

Wilt u aangifte doen over 2019? Lees dan meer bij Belastingaangifte 2019.

Hoe doet u aangifte over 2018 of eerder?

Afhankelijk van het jaar, kunt u op de verschillende manieren aangifte doen.

Jaar

Hoe doet u aangifte?

2018

2017

2016

2015

Woont u buiten Nederland?

Woont u buiten Nederland maar hebt u wel inkomsten uit Nederland? In de tabel hieronder ziet u hoe u aangifte doet.

Jaar

Hoe doet u aangifte als u in het buitenland woont?

2018

2017

2016

2015

Meer informatie over aangifte doen over aangiftejaren vóór 2019 leest u op de pagina Aangifte 2015-2018 voor buitenlandse belastingplichtigen.

Bent u ondernemer?

Dan doet u ook online aangifte op Mijn Belastingdienst.

Papieren aangifte

Kunt of wilt u niet digitaal aangifte doen. Kijk dan in onderstaande tabel welke papieren aangifte u nodig hebt:

U bent

U gebruikt

particulier

P-formulier

particulier en u woont buiten Nederland

C-formulier

ondernemer en u woont buiten Nederland

C-formulier

particulier en bent geëmigreerd of geïmmigreerd
in het belastingjaar waarvoor u aangifte doet

M-formulier

particulier en u doet aangifte voor een overledene
(een particulier of ondernemer)

F-formulier

de fiscale partner van de overledene en u wilt
het hele belastingjaar ook zo aangemerkt worden

P-formulier voor de fiscale partner

De papieren formulieren vraagt u aan bij de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.