Aangifte inkomstenbelasting

Gaat u aangifte doen? Hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Hier leest u onder andere wanneer u aangifte moet doen en hoe u dat doet, hoe u uitstel aanvraagt en hoe u uw aangifte kunt aanvullen of wijzigen.

Wilt u aangifte doen over 2022? Dat kan vanaf 1 maart. Dan staat uw aangifte klaar in Mijn Belastingdienst. Lees meer bij Belastingaangifte.

Voor wanneer moet uw aangifte binnen zijn?

Hebt u een aangiftebrief gekregen? Dan moet u aangifte inkomstenbelasting doen vóór de datum in de aangiftebrief.

Hebt u géén aangiftebrief gekregen?

Let dan op het volgende:

  • U moet belasting betalen als na het invullen van de aangifte blijkt dat u meer dan de aanslaggrens moet betalen, dan bent u verplicht om aangifte te doen. U kunt gelijk na het invullen de aangifte versturen.

    Verstuur uw aangifte in ieder geval vóór 14 juli volgend op het belastingjaar. Bijvoorbeeld uw aangifte 2022 moet vóór 14 juli 2023 bij ons binnen zijn. U kunt een boete krijgen, als wij u na 14 juli vragen om aangifte te doen.
  • U krijgt belasting terug als na het invullen van de aangifte blijkt dat u meer terugkrijgt dan de teruggaafgrens, doe dan aangifte. Dat doet u door de aangifte te versturen. Krijgt u minder terug? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Want bedragen onder de teruggaafgrens betalen wij niet uit.

U kunt nog aangifte inkomstenbelasting doen tot 5 jaar terug. In 2023 kunt u dus nog aangifte doen over 2018. Kijk voor meer informatie bij Hoeveel jaar terug nog aangifte doen

Na de aangifte

Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u van ons bericht waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dat bericht heet een aanslag.

Niet, te laat of onvolledig aangifte gedaan

Wat er gebeurt als u niet of te laat aangifte doet, hangt af van uw situatie. Hebt u een aangiftebrief ontvangen, maar doet u niet op tijd aangifte? Dan riskeert u een boete. Ook maken wij dan een schatting van uw inkomen. Lees meer bij Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe? Of te laat of onvolledig?.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.