Wat gebeurt er na de aangifte?

Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u van ons bericht waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dat bericht heet een aanslag.

Wanneer krijgt u een aanslag?

Wij streven er naar om u binnen 3 maanden na ontvangst van uw aangifte een bericht te sturen. Krijgt u in het begin van het jaar een aangiftebrief en doet u voor 1 april aangifte? Dan krijgt u voor 1 juli bericht. Meestal is dit een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, en eventueel een definitieve aanslag Zorgverzekeringswet. Soms krijgt u eerst een voorlopige aanslag. Of u krijgt een brief waarin staat dat u voor 1 juli geen voorlopige en geen definitieve aanslag inkomstenbelasting van ons ontvangt.

Doet u na 1 april aangifte? Dan streven wij ernaar om u een bericht te sturen binnen 3 maanden nadat u aangifte hebt gedaan.

Doet u samen met uw fiscale partner aangifte? Dan krijgt u beiden bericht. Het kan zijn dat u niet gelijktijdig bericht krijgt.

Niet altijd binnen 3 maanden bericht

Soms lukt dat niet om binnen 3 maanden een bericht te sturen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

  • U woont in Nederland en werkt in België.
  • U hoeft in Nederland geen belasting te betalen over uw salaris.
  • Uw aangifte, bezwaar of beroep over een voorgaand belastingjaar is nog niet afgehandeld. De uitkomst is van belang voor een juiste afhandeling van uw nieuwe aangifte.

Uiterlijk binnen 3 jaar na afloop van een belastingjaar krijgt u van ons een definitieve aanslag. De aanslag inkomstenbelasting over belastingjaar 2023 moet uiterlijk op 31 december 2026 definitief zijn opgelegd.

Voorbeeld 1

U doet vóór 1 mei 2024 aangifte inkomstenbelasting over 2023. Uw definitieve aanslag 2023 ontvangt u uiterlijk op 31 december 2026. Meestal ontvangt u uw definitieve aanslag eerder.

Als u uitstel hebt gehad, tellen we die termijn op bij de termijn van 3 jaar waarbinnen wij u een definitieve aanslag moeten sturen.

Voorbeeld 2

U moet aangifte inkomstenbelasting 2023 doen en hebt 4 maanden uitstel gekregen. Uw aangifte moet dan vóór 1 september 2024 bij ons binnen zijn. Uw definitieve aanslag 2023 ontvangt u uiterlijk 30 april 2027. Maar meestal eerder.

Wanneer geld terug?

U krijgt geld terug als u gedurende het jaar al meer belasting betaald hebt dan u verschuldigd bent. U hebt deze belasting dan al betaald via uw werkgever (ingehouden loonheffing), dividendbelasting of eerder opgelegde voorlopige aanslagen. Het bedrag dat u terugkrijgt wordt op uw rekening overgemaakt binnen 1 week na de datum die op uw aanslag staat.

Wanneer betalen?

U moet geld betalen als u meer belasting verschuldigd bent dan u al betaald hebt via uw werkgever, dividendbelasting of eerdere voorlopige aanslagen.

Voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen

Weet u van tevoren dat u geld terugkrijgt of moet betalen? Bijvoorbeeld omdat u een huis hebt gekocht, of omdat u minder bent gaan werken? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen.

Krijgt u al jaarlijks een voorlopige aanslag, en hebt u na uw aangifte een bedrag teruggekregen of moeten betalen? Dan kunt u uw voorlopige aanslag over het huidige jaar wijzigen. Deze wijziging wordt dan ook meegenomen in uw voorlopige aanslag over het volgende jaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.