Uitleg systeem inkomstenbelasting - geld betalen?

U moet betalen als u in de loop van het jaar te weinig belasting betaalde. Bijvoorbeeld als u: 

  • inkomsten hebt waarover u nog geen belasting hebt betaald, zoals bijverdiensten
  • te weinig loonheffing hebt betaald via uw werkgever
  • een te laag bedrag hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag

Voorbeeld

Uw werkgevers hebben in 1 jaar € 10.100 aan loonheffing ingehouden op uw loon.
Uit uw aangifte blijkt dat u in totaal € 10.500 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen.
Het verschil van € 400 moet u betalen. De berekening is dan als volgt:

Rekenvoorbeeld

Uit uw aangifte blijkt dat u moet betalen
aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

€ 10.500

Uw werkgevers hebben ingehouden
aan loonheffingen (voor uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen)

€ 10.100 af

 

-----------------

U moet bijbetalen

€   400

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.