Uitleg systeem inkomstenbelasting - geld betalen?

U moet betalen als u in de loop van het jaar te weinig belasting betaalde. Bijvoorbeeld als u: 

  • inkomsten hebt waarover u nog geen belasting hebt betaald, zoals bijverdiensten
  • te weinig loonheffing hebt betaald via uw werkgever
  • een te laag bedrag hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag

Voorbeeld

Uw werkgevers hebben in 1 jaar € 10.100 aan loonheffing ingehouden op uw loon. Uit uw aangifte blijkt dat u in totaal € 10.500 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen. Het verschil van € 400 moet u betalen.

De berekening is dan als volgt:

Uit uw aangifte blijkt dat u moet betalen aan
inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
€ 10.500
Uw werkgevers hebben ingehouden aan
loonheffingen (voor uw inkomstenbelasting en
premie volksverzekeringen)
€ 10.100 -
---------
U moet bijbetalen €     400

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.