Hoe is de aanslag berekend?

Op de aanslag staat onder andere de belasting u verschuldigd bent. Dit is gebaseerd op uw belastbaar inkomen en op de heffingskortingen die u krijgt. Ook staat er op hoeveel u al hebt betaald. En of u eventueel geld terugkrijgt of belasting moet betalen

Verschuldigde belasting

Over uw inkomen betaalt u belasting. Deze belasting wordt vaak al ingehouden op uw inkomen (loonheffing). Of u betaalt deze al vooraf via een voorlopige aanslag. De belasting die u verschuldigd bent, hebt u daarom vaak grotendeels al betaald.

Wat u al betaald hebt, verrekenen wij in de aanslag met de belasting die u nog moet betalen of terugkrijgt.

Belastbaar inkomen

Afhankelijk van uw situatie kan uw belastbare inkomen bestaan uit 1, 2 of 3 soorten inkomsten:

  • inkomen uit werk en woning (box 1)
  • inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)
  • inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Wij berekenen per box hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen. Daarnaast berekenen we ook hoeveel premie volksverzekeringen u moet betalen over uw belastbare inkomen uit werk en woning. Het totaal is de verschuldigde belasting.

Voorbeeld

Inkomstenbelasting box 1

Premie volksverzekeringen

€ 3.500

€ 9.500 +

Inkomstenbelasting box 2

€     500 +

Inkomstenbelasting box 3

€ 1.000 +
---------

Totaal verschuldigde belasting

€ 14.500

Ingehouden loonheffing

€ 11.500 -

Bedrag betaald via voorlopige aanslag

€    2.500 -
---------

Te betalen belasting

€     500

Belastingtarieven

Er gelden verschillende belastingtarieven. Hoeveel belasting u uiteindelijk betaalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, het soort inkomen en uw leeftijd.

Heffingskortingen

Als u in aanmerking komt voor heffingskortingen, betaalt u minder belasting. Het bedrag van de heffingskortingen wordt namelijk afgetrokken van de belasting en premie volksverzekeringen die u verschuldigd bent. Op de aanslag staat welke heffingskortingen voor u gelden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.