Hoe is de aanslag berekend?

Op de aanslag staat onder andere de belasting u verschuldigd bent. Dit is gebaseerd op uw belastbaar inkomen en op de heffingskortingen die u krijgt. Ook staat er op hoeveel u al hebt betaald. En of u eventueel geld terugkrijgt of belasting moet betalen.

Verschuldigde belasting

Over uw inkomen betaalt u belasting. Deze belasting wordt vaak al ingehouden op uw inkomen (loonheffing). Of u betaalt deze al vooraf via een voorlopige aanslag. De belasting die u verschuldigd bent, hebt u daarom vaak grotendeels al betaald.

Wat u al betaald hebt, verrekenen wij in de aanslag met de belasting die u nog moet betalen of terugkrijgt.

Belastbaar inkomen

Afhankelijk van uw situatie kan uw belastbare inkomen bestaan uit 1, 2 of 3 soorten inkomsten:

  • inkomen uit werk en woning (box 1)
  • inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)
  • inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Wij berekenen per box hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen. Daarnaast berekenen we ook hoeveel premie volksverzekeringen u moet betalen over uw belastbare inkomen uit werk en woning. Het totaal is de verschuldigde belasting.

Voorbeeld

Uw belasting in box 1 is: € 3.500.
U bent aan premie volksverzekeringen verschuldigd: € 9.500.

Uw belasting in box 2 is: € 500.

Uw belasting in box 3 is: € 1.000.

U bent totaal aan belasting verschuldigd: € 3.500 + € 9.500 + € 500 + € 1.000 = € 14.500.

Op uw loon is loonheffing ingehouden: € 11.500.
Daarnaast betaalde u via een voorlopige aanslag: € 2.500.

U moet nog betalen aan belasting: € 14.500 - € 11.500 - € 2.500 = € 500.

Belastingtarieven

Er gelden verschillende belastingtarieven. Hoeveel belasting u uiteindelijk betaalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, het soort inkomen en uw leeftijd.

Heffingskortingen

Als u in aanmerking komt voor heffingskortingen, betaalt u minder belasting. Het bedrag van de heffingskortingen wordt namelijk afgetrokken van de belasting en premie volksverzekeringen die u verschuldigd bent. Op de aanslag staat welke heffingskortingen voor u gelden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.