Uitleg systeem inkomstenbelasting - geld terug

U krijgt geld terug als u in de loop van het jaar te veel belasting betaalde. Bijvoorbeeld als: 

  • er te veel loonheffing is ingehouden
  • u recht hebt op bepaalde heffingskortingen of aftrekposten, waarmee nog geen rekening is gehouden
  • u te veel belasting hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag

Voorbeeld

Uw werkgevers hebben in 1 jaar € 10.800 aan loonheffing ingehouden op uw loon. Uit uw belastingaangifte blijkt dat u in totaal € 10.200 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen. Het verschil van € 600 krijgt u terug.

De berekening is dus als volgt: € 10.800 - € 10.200 = € 600 te ontvangen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.