Verschillende diëten voor verschillende ziektebeelden

In de voorbeelden op deze pagina gebruiken we fictieve bedragen.

Voorbeeld 1: aftrek verschillende diëten voor verschillende ziektebeelden

In dit voorbeeld leest u welk bedrag u mag aftrekken als u verschillende diëten voor verschillende ziektebeelden volgt.

Overzicht van diëten die u volgt en aftrekbaar bedrag
Ziektebeeld en
aandoening
Dieettypering Vast aftrekbaar
bedrag

Hartziekten

 • Decompensatio cordis
  (hartfalen)

Natriumbeperkt

€ 100

Overige

 • Voedselovergevoeligheid

Tarwevrij

€ 600

In dit voorbeeld volgt u 2 verschillende diëten, voorgeschreven voor verschillende ziektebeelden en aandoeningen. Omdat u 2 diëten met verschillende dieettypering volgt, mag u het bedrag voor beide diëten aftrekken: (€ 100 + € 600 =) € 700.

Voorbeeld 2: aftrek deels gelijke diëten voor de verschillende ziektebeelden

Is het dieet voor de verschillende ziektebeelden voor een deel gelijk? Dan mag u alleen het hoogste bedrag aftrekken.

Overzicht van diëten die u volgt en aftrekbaar bedrag
Ziektebeeld en
aandoening
Dieettypering Vast aftrekbaar
bedrag

Hartziekten

 • Decompensatio cordis
  (hartfalen)

Natriumbeperkt

€ 100

Nierziekten

 • Chronische
  nierinsufficiëntie
  met hemodialyse/
  peritoneale dialyse

Eiwitverrijkt
in combinatie met
natriumbeperkt

€ 550

In dit voorbeeld volgt u 2 verschillende diëten, voorgeschreven voor verschillende ziektebeelden en aandoeningen. Omdat de dieettypering van deze 2 diëten deels gelijk is, mag u alleen het hoogste bedrag aftrekken: € 550.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.