Ik wil een toeslag aanvragen

Als u een toeslag wilt krijgen, dan kunt u die aanvragen met Mijn toeslagen. U hoeft een toeslag maar 1 keer aan te vragen. Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, krijgt u de toeslag het volgende jaar vanzelf.

Hoe kan ik aanvragen?

Wanneer gaat de toeslag in?

Dat hangt af van de toeslag die u aanvraagt.

  • Huurtoeslag gaat in op de 1e van de maand, waarin u voldoet aan alle voorwaarden. Voldoet u pas na de 1e van de maand aan alle voorwaarden? Dan gaat de toeslag in op de 1e van de maand daarna. Dus als u vanaf 15 april staat ingeschreven in de woning en u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u huurtoeslag vanaf 1 mei.
  • Zorgtoeslag gaat in op de 1e van de maand waarin u voldoet aan alle voorwaarden. Voldoet u pas na de 1e van de maand aan alle voorwaarden? Dan gaat de toeslag in op de 1e van de maand daarna. Dus als u vanaf 15 april een Nederlandse zorgverzekering hebt afgesloten en u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u zorgtoeslag vanaf 1 mei.
  • Kinderopvangtoeslag gaat in op de dag dat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Dit hoeft dus niet op de 1e van de maand te zijn. Dus als uw kind vanaf 15 april naar de opvang gaat en u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u kinderopvangtoeslag vanaf 15 april.
  • Kindgebonden budget gaat in op de 1e dag van de volgende maand nadat uw kind geboren is of tot uw huishouden ging horen. Dus als uw kind in april is geboren, krijgt u kindgebonden budget vanaf 1 mei als u voldoet aan alle voorwaarden.

1 keer aanvragen

U hoeft uw toeslag niet ieder jaar opnieuw aan te vragen. De toeslag loopt vanzelf door in het nieuwe jaar.

Ik woon in het buitenland

Woont u buiten Nederland en wilt u zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag aanvragen? Als u een DigiD of eIDAS hebt, kunt u dat doen met Mijn toeslagen.

Hebt u nog geen DigiD? Lees of u een DigiD kunt aanvragen.

Kunt u geen DigiD aanvragen? Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland. De medewerker van de BelastingTelefoon controleert uw gegevens en vertelt u wat u moet doen. Houd uw burgerservicenummer (bsn) en dat van uw eventuele toeslagpartner bij de hand. Heeft uw toeslagpartner geen bsn? Lees hoe u een bsn aanvraagt.

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.