Ik wil een toeslag aanvragen

Als u een toeslag wilt krijgen, dan kunt u die aanvragen met Mijn toeslagen. U hoeft een toeslag maar 1 keer aan te vragen. Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, krijgt u de toeslag het volgende jaar vanzelf.

Hoe kan ik aanvragen?

Lees hoe u dat doet:

Tot wanneer kan ik mijn toeslag aanvragen?

Uw zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunt u nog aanvragen tot 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2019 aanvragen tot 1 september 2020. U hebt dus de tijd. Maar als u langer wacht, krijgt u ook later uitbetaald.

Kinderopvangtoeslag moet u zo snel mogelijk aanvragen. Want anders loopt u misschien toeslag mis. U bent op tijd als u de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat u er recht op krijgt. Kinderopvangtoeslag voor december 2018 kunt u bijvoorbeeld nog aanvragen tot 1 april 2019.

Voorbeeld
Uw kind gaat vanaf 1 april 2019 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2019 kinderopvangtoeslag aanvragen. Vraagt u de toeslag pas in september 2019 aan? Dan krijgt u toeslag vanaf 1 juni 2019. De toeslag voor april en mei loopt u dus mis.

Hebt u uitstel voor uw belastingaangifte? Dan hebt u meer tijd

Want u kunt dan nog zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt. Dat kan uitstel zijn voor uw aangifte óf voor de aangifte van uw toeslagpartner. Huurtoeslag kunt u ook aanvragen zolang een medebewoner nog uitstel heeft.

Gaat het om uitstel voor een aangifte van 2017, 2016, 2015 of zelfs eerder? Ook voor die jaren kunt u dan nog toeslag aanvragen.

Voorbeeld
U krijgt tot 1 november 2019 uitstel voor uw aangifte inkomstenbelasting 2017. Hierdoor krijgt u automatisch uitstel om zorgtoeslag voor 2017 aan te vragen tot 1 november 2019. Op 1 mei 2019 doet u aangifte inkomstenbelasting 2017. U kunt nog steeds tot 1 november 2019 zorgtoeslag aanvragen.

Wanneer gaat de toeslag in?

De toeslag gaat in op de 1e van de maand. Voldoet u later in de maand aan alle voorwaarden? Dan gaat de toeslag in op de 1e van de maand daarna. Dit geldt voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Kinderopvangtoeslag gaat in op de dag dat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat.

1 keer aanvragen

U hoeft uw toeslag niet ieder jaar opnieuw aan te vragen. De toeslag loopt vanzelf door in het nieuwe jaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.