Wij wonen vanwege een handicap in een aangepaste woning

Hebt u, of heeft uw toeslagpartner of medebewoner een handicap en woont u daarom in een aangepaste woning? Dan kunt u meer huurtoeslag krijgen. Of u kunt huurtoeslag krijgen terwijl uw huur hoger is dan de maximale huur.

Mijn huur is lager dan de maximale huur voor huurtoeslag

Is uw huur in 2024 lager dan € 879,66? Dan kunt u een hoger bedrag aan huurtoeslag krijgen dan mensen die niet in een aangepaste woning wonen.

Mijn huur is hoger dan de maximale huur voor huurtoeslag

Is uw huur in 2024 hoger dan € 879,66? Dan kunt u toch recht hebben op huurtoeslag. De huurtoeslag wordt dan wel berekend tot die € 879,66.

Vóór 2024 golden andere maximale huren.

Soms hebt u de extra huurtoeslag al

Bent u alleenstaand of heeft iemand in uw huishouden de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de extra huurtoeslag al en hoeft u niets aan te vragen.

Hoe geef ik dit door?

Krijgt u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag aan met Mijn toeslagen. En geef uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Terwijl wij uw bijzondere situatie beoordelen, kunt u al een beschikking krijgen waarbij wij nog geen rekening hebben gehouden met uw bijzondere situatie. Het kan ook een afwijzing zijn van uw aanvraag. Blijkt na de beoordeling van uw bijzondere situatie dat u recht hebt op huurtoeslag, dan krijgt u een nieuwe beschikking.

Krijgt u al huurtoeslag? En hebben wij nog geen rekening gehouden met uw bijzondere situatie? Geef dit dan door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Dan passen wij uw huurtoeslag aan.

U kunt nog een verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat.

Bewijs meesturen

Stuur kopieën van de volgende 2 bewijzen mee:

  • Het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een Wlz-indicatie heeft (Wet langdurige zorg).
    Of een kopie van de indicatie voor woonaanpassingen uit de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
    U kunt ook een Wmo-indicatie van uw verhuiskostenvergoeding opsturen.
  • Een subsidiebeschikking. Dit is het bewijs dat het huis voor een gehandicapte is gebouwd of dat het is verbouwd met subsidie van de Wvg/Wmo of een vergelijkbare regeling. Vraag dit na bij uw verhuurder.
    U kunt ook een verklaring van de woningcorporatie meesturen. Daarin moet staan dat de woning is aangepast in verband met een handicap.

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.