Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij wonen in 2019 in een aangepaste woning

Bent u, of is uw toeslagpartner of medebewoner gehandicapt en woont u in een aangepaste woning? Dan kunt u meer huurtoeslag krijgen. Of u kunt huurtoeslag krijgen terwijl uw huur hoger is dan de maximale huur.

Mijn huur is lager dan de maximale huur voor huurtoeslag

Is uw huur in 2019 lager dan € 720,42? Dan kunt u een hoger bedrag aan huurtoeslag krijgen dan in een 'normale' situatie. Bovenop uw huurtoeslag krijgt u een vergoeding. Deze vergoeding is 40% van het deel van de huur dat uitkomt boven € 607,46 bij een huishouden van 1 of 2 personen of € 651,03 bij 3 of meer personen.

Voor de jaren vóór 2019 gelden andere bedragen, lees daarvoor meer bij ‘Gehandicapt en aangepaste woning’ in 20182017, 2016 en 2015.

Voorbeeld

U woont met 2 personen in een aangepaste woning met een huur van € 650 per maand. U krijgt dan huurtoeslag voor een huur van € 607,46. Daarnaast krijgt u 40% van € 650 - € 607,46 = afgerond € 17 per maand extra.

Soms heeft u de extra huurtoeslag al

Bent u alleenstaand of heeft iemand in uw huishouden de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de extra huurtoeslag al en hoeft u niets aan te vragen.

Mijn huur is hoger dan de maximale huur voor huurtoeslag

Is uw huur hoger dan € 720,42? Dan kunt u toch recht hebben op huurtoeslag. De huurtoeslag wordt dan wel berekend tot die € 720,42.

Hoe geef ik dit door?

Krijgt u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag aan met Mijn toeslagen. U krijgt van ons een beschikking waarbij wij nog geen rekening hebben gehouden met uw bijzondere situatie. Het kan ook een afwijzing zijn van uw aanvraag. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Krijgt u al huurtoeslag? En hebben wij nog geen rekening gehouden met uw bijzondere situatie? Geef dit dan door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Dan passen wij uw huurtoeslag aan.

U kunt uw verzoek ook nog doen nadat u de definitieve berekening hebt gekregen. Dat kan tot 5 jaar na het jaar waarover de definitieve berekening gaat. Hebt u de definitieve berekening pas na een paar jaar ontvangen en kunt u daardoor niet meer binnen 5 jaar een verzoek doen? Dan hebt u langer de tijd. U kunt uw verzoek nog indienen tot 1 jaar na ontvangst van de definitieve berekening.

Bewijs

Stuur kopieën van de volgende 2 bewijzen mee:

  • Een kopie van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin moet staan dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Of een kopie van de indicatie voor woonaanpassingen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
  • Een kopie van een subsidiebeschikking. Dit is het bewijs dat het huis voor een gehandicapte is gebouwd of verbouwd met geldelijke steun van de Wvg/WMO of een andere vergelijkbare subsidieregeling. U kunt dit navragen bij uw verhuurder.

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.