Uw inkomen is voor de huurtoeslag niet te hoog

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Maak een proefberekening om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen.

Het inkomen van andere mensen in uw woning telt meestal mee

Hebt u een toeslagpartner of medebewoners, dan telt hun inkomen ook mee. Het inkomen van onderhuurders telt niet mee. Hebt u thuiswonende kinderen met inkomen? Dan telt een gedeelte niet mee.

Een deel van uw inkomen telt soms niet mee

Sommige inkomsten tellen niet altijd mee voor de huurtoeslag. Bijvoorbeeld een nabetaling van loon of uitkering over vorige jaren. Het gaat dan om bijzonder inkomen.

Kijk in de tabel wat bij uw situatie het maximale inkomen is in de afgelopen jaren.

Vóór 2020 waren er nog wel inkomensgrenzen

In onderstaande tabellen ziet u hoe hoog uw inkomen mocht zijn in de voorgaande jaren.

Maximuminkomen voor de huurtoeslag voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd

Jaar

Ik woon alleen

Ik woon niet alleen

2019

€ 22.700

€ 30.825 samen

2018

€ 22.400

€ 30.400 samen

2017

€ 22.200

€ 30.150 samen

2016

€ 22.100

€ 30.000 samen

Maximuminkomen voor de huurtoeslag voor mensen met de AOW-leeftijd

Jaar

Ik woon alleen en heb de AOW-leeftijd

Ik woon niet alleen en heb de AOW-leeftijd

2019

€ 22.675

€ 30.800 samen

2018

€ 22.375

€ 30.400 samen

2017

€ 22.200

€ 30.175 samen

2016

€ 22.100

€ 30.050 samen

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd die u hebt op 1 januari van het jaar waarvoor u huurtoeslag krijgt. Hebt u zelf nog niet de AOW-leeftijd, maar heeft een toeslagpartner of medebewoner die op 1 januari wel? Dan gelden dezelfde grenzen als wanneer u zelf de AOW-leeftijd zou hebben. Tot en met 2016 ging het erom welke bewoner het meest verdiende. Had die persoon de AOW-leeftijd? Dan golden die grenzen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.