Wat gebeurt er met uw heffingskortingen als u de AOW-leeftijd bereikt?

Vanaf het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, hebt u geen recht op de jonggehandicaptenkorting.

U hebt vanaf dat jaar wel recht op de ouderenkorting en misschien op de alleenstaandeouderenkorting.

Als u aangifte inkomstenbelasting doet, houden wij rekening met de heffingskortingen waar u recht op hebt.

Heffingskortingen waar u geen recht op hebt

Hebt u recht op de jonggehandicaptenkorting? Dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening met deze korting totdat u de AOW-leeftijd bereikt. Dit is volgens de regels van de loonheffing. Maar in het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, hebt u volgens de regels van de inkomstenbelasting  geen recht op deze heffingskorting.

Bij de berekening van uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen houden wij er rekening mee dat u geen recht hebt op deze heffingskorting. U moet dan waarschijnlijk belasting bijbetalen.

Heffingskortingen waar u wel recht op hebt

Hebt u op 31 december de AOW-leeftijd bereikt? Volgens de regels van de inkomstenbelasting hebt u dan het hele jaar recht op de ouderenkorting en misschien op de alleenstaandeouderenkorting. Maar uw uitkeringsinstantie past deze heffingskortingen pas toe nadat  u de AOW-leeftijd hebt bereikt. Dit is volgens de regels van de loonheffing. U krijgt in het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt dus maar een deel van deze kortingen als loonheffingskorting.

Om het hele bedrag van deze kortingen te krijgen, moet u na afloop van het jaar waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt aangifte inkomstenbelasting doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.