U krijgt 1 uitkering (AOW-leeftijd bereikt)

Ontvangt u 1 uitkering? Bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering of alleen een andere uitkering? Dan kan de uitkeringsinstantie voor de berekening van de belasting rekening houden met de loonheffingskorting waar u recht op hebt. Hierdoor betaalt u minder belasting over uw uitkering.

Voorbeeld

U ontvangt een AOW-uitkering van € 13.848. De SVB houdt hierop € 2.645 loonheffing in. Ook houdt zij rekening met de loonheffingskorting van € 2.495. Hierdoor betaalt u € 150 (€ 2.645 - € 2.495) belasting. Als de SVB geen rekening houdt met de loonheffingskorting, dan betaalt u € 2.645 belasting.

Met de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen laat u de uitkeringsinstantie weten dat zij rekening moet houden met de loonheffingskorting.

Let op!

De SVB houdt altijd rekening met de loonheffingskorting. Een andere instantie alleen als u daar om vraagt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.