Loonheffing over uw AOW, pensioen of andere uitkering

Elke instantie waarvan u een uitkering ontvangt, houdt belasting in op het bedrag dat zij aan u betaalt. Deze belasting heet loonheffing. Afhankelijk van de hoogte van de uitkering die u via zo’n instantie krijgt, houdt zij meer of minder loonheffing in. Bij het inhouden van de loonheffing wordt op uw verzoek rekening gehouden met de loonheffingskorting.

Loonheffing over uw AOW

U ontvangt uw AOW via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB houdt maandelijks loonheffing in op uw AOW-uitkering. Omdat het bedrag van de AOW laag is, wordt ook een laag bedrag aan belasting ingehouden. Zie ook: U krijgt 1 uitkering.

Loonheffing over andere uitkeringen

Krijgt u naast uw AOW een pensioen? Of krijgt u via een verzekeringsmaatschappij een lijfrente-uitkering uitbetaald? Ook zij houden belasting in op het bedrag dat ze aan u betalen. Afhankelijk van het bedrag dat ze aan u betalen, houden ze meer of minder belasting in. Zie ook: U krijgt meer dan 1 uitkering.

Tarief loonheffing

Vanaf de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, houdt de uitkerende instantie of de werkgever bij de loonheffing geen AOW-premie meer in.

Bij de berekening van uw aanslag inkomstenbelasting betaalt u wel AOW-premie, maar volgens een aangepast belastingtarief.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.