U krijgt AOW, loon en 1 of meer uitkeringen

Krijgt u loon en 1 of meer uitkeringen, zoals een pensioen of een lijfrente-uitkering en hebt u een AOW-uitkering? Dan kan uw werkgever of 1 van de uitkeringsinstanties op uw verzoek rekening houden met de heffingskortingen. Maar u loopt dan altijd een heffingskorting mis.

Laat u 1 van de uitkeringsinstanties op uw verzoek rekening houden met de heffingskortingen? Dan past zij de algemene heffingskorting toe en de (alleenstaande)ouderenkorting. Maar een uitkeringsinstantie houdt geen rekening met de arbeidskorting.

Laat u uw werkgever op uw verzoek rekening houden met de heffingskortingen? Dan past deze de algemene heffingskorting toe en de arbeidskorting. Maar uw werkgever houdt geen rekening met de (alleenstaande)ouderenkorting.

Laat één instantie rekening houden met de loonheffingskorting. Over het algemeen is het beter om uw werkgever rekening te laten houden met de loonheffingskorting en niet uw uitkeringsinstanties.

Met de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen laat u de uitkeringsinstantie weten dat zij geen rekening moet houden met de loonheffingskortingen.

Let op!

Vanaf de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, houdt uw uitkerende instantie of uw werkgever geen AOW-premie meer in. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, gebruiken wij bij de berekening van uw aanslag inkomstenbelasting een aangepast belastingtarief. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van dat belastingtarief. Wij passen dit aangepaste tarief toe over het totale inkomen in dit jaar.

Kunt u de definitieve aanslag niet of niet in 1 keer betalen? Dan kunt u ons vragen om:

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.