Heffingskortingen als u de AOW-leeftijd bereikt

Heffingskortingen zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als u de AOW-leeftijd bereikt, heeft dit de volgende gevolgen voor uw heffingskortingen:

Blijft u doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd? Dan houdt u recht op de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.