Rekenvoorbeeld: U hebt loon, pensioen of een uitkering met en zonder inhouding bijdrage Zvw

In dit voorbeeld rekenen we met fictieve percentages en bedragen. Kijk voor de juiste percentages in de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw. Voor het maximumbijdrage-inkomen, zie Maximumbedragen en aanslaggrenzen.

U werkt halve dagen voor een computerbedrijf. Uw bruto jaarinkomen is € 40.000. Uw werkgever betaalt over dit inkomen de werkgeversheffing Zvw. Daarnaast krijgt u een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsuitkering. Uw bruto jaaruitkering is € 22.500. De uitkerende instantie houdt op uw netto-uitkering iedere maand de bijdrage Zvw in. U betaalt over uw uitkering dus zelf de bijdrage Zvw. De hoogte van deze bijdrage is 5%. Het maximumbijdrage-inkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw moet worden betaald is € 50.000 (fictief percentage en bedrag).

Stap 1

Wij stellen eerst vast wat uw totale bijdrage-inkomen Zvw is.

 1. Uw bruto jaarinkomen bij het computerbedrijf is € 40.000.
 2. Uw bruto jaaruitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering is € 22.500.
 3. Uw totale bijdrage-inkomen Zvw in dit jaar is € 62.500.

Stap 2

Wij vergelijken uw totale bijdrage-inkomen Zvw met het maximumbijdrage-inkomen Zvw.

 1. Het maximumbijdrage-inkomen Zvw is € 50.000. 
 2. Uw totale bijdrage-inkomen Zvw is € 62.500. 
 3. Dat is € 12.500 meer dan het maximumbijdrage-inkomen Zvw.

Stap 3

Wij berekenen hoeveel bijdrage Zvw u maximaal zelf had moeten betalen.

 1. U had zelf de bijdrage Zvw moeten betalen over het verschil tussen het maximumbijdrage-inkomen Zvw en uw jaarinkomen bij het computerbedrijf.
 2. Dat is dus over € 50.000 - € 40.000 = € 10.000.

Stap 4

Wij berekenen of u te veel hebt betaald, en hoeveel u te veel hebt betaald. 

 1. U hebt over € 22.500 (uw uitkering) bijdrage Zvw betaald. 
 2. U had over € 10.000 Zvw moeten betalen. 
 3. U hebt dus over € 12.500 te veel bijdrage Zvw betaald.
 4. Dat is € 12.500 x 5% = € 625.

Stap 5

U krijgt van ons een teruggaaf Zvw van € 625. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.