Rekenvoorbeeld: U hebt loon over een gedeelte van het jaar ontvangen, daarnaast het hele jaar pensioen met een ingehouden bijdrage Zvw.

In dit voorbeeld rekenen we met fictieve percentages en bedragen. Kijk voor de juiste percentages in de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw. Voor het maximumbijdrage-inkomen, zie Maximumbedragen en aanslaggrenzen.

U werkt tot 1 april van het jaar en ontvangt daarvoor een loon van € 52.000. Uw werkgever betaalt daarover een werkgeversheffing Zvw. Daarnaast ontvangt u een pensioen van € 40.000 over het hele jaar. Op het pensioen wordt bijdrage Zvw ingehouden. De hoogte van de bijdrage Zvw is 5% (fictief) en het maximumbijdrage-inkomen waarover inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaald moet worden is € 50.000 (fictief). U hebt een voorschot bijdrage Zvw ontvangen van € 450.

STAP 1

Wij stellen eerst vast wat uw totale bijdrage-inkomen is.

 1. Uw bijdrage-inkomen van uw pensioen is € 40.000.
 2. Uw bijdrage-inkomen van uw werk is € 12.500.
  En niet zoals mogelijk verwacht € 52.000. Uw werkgever hoeft namelijk over niet meer dan het maximumbijdrageloon voor 1 maand werkgeversheffing af te dragen. Het maximumbijdrage-loon voor 1 maand is € 50.000 / 12 = € 4.166. Over 3 maanden is dit € 12.500.
 3. Uw totale bijdrage-inkomen is € 52.500.

STAP 2

Wij vergelijken uw totale bijdrage-inkomen Zvw met het maximumbijdrage-inkomen Zvw.

 1. maximumbijdrage-inkomen Zvw is € 50.000.
 2. Uw totale bijdrage-inkomen is € 52.500.
 3. Dat is € 2.500 meer dan het maximumbijdrage-inkomen Zvw.

STAP 3

Wij berekenen hoeveel bijdrage Zvw u maximaal zelf had moeten betalen.

 1. U had zelf de bijdrage Zvw moeten betalen over het verschil tussen het maximumbijdrage-inkomen Zvw en uw bijdrage-inkomen van uw werk.
 2. Dat is dus over € 50.000 - € 12.500 = € 37.500.
  Over € 12.500 heeft uw werkgever de werkgeversheffing Zvw betaald.

STAP 4

Wij berekenen of u te veel hebt betaald en hoeveel u te veel hebt betaald.

 1. U hebt over € 40.000 (uw pensioen) bijdrage Zvw betaald.
 2. U had over € 37.500 Zvw moeten betalen
 3. U hebt dus over € 2.500 te veel bijdrage Zvw betaald.
 4. Dat is € 2.500 x 5%= € 125
  5% is de hoogte van de fictieve bijdrage Zvw in dit voorbeeld.

STAP 5

 1. U hebt € 125 bijdrage Zvw te veel betaald.
 2. U hebt al een voorschot voor bijdrage Zvw ontvangen van € 450.
 3. U moet een bedrag van € 325 aan te veel ontvangen bijdrage Zvw terugbetalen.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.