Bericht over de teruggaaf

Als wij hebben vastgesteld dat bij u in een kalenderjaar te veel bijdrage Zvw is ingehouden, ontvangt u in maart of april in het volgend kalenderjaar een brief over de teruggaaf. In deze brief staat een specificatie van de teruggaaf. De teruggaaf is gelijk aan het bedrag dat bij u te veel is ingehouden.

Als wij de teruggaaf uitbetalen na uw overlijden, ontvangen uw erfgenamen de teruggaaf.

Geen bericht over de teruggaaf ontvangen

Hebt u geen bericht van ons ontvangen? En denkt u dat u wel recht hebt op een teruggaaf? U kunt zelf nagaan of u in aanmerking komt voor een teruggaaf. Als dat zo is, kunt u een teruggaaf aanvragen.

Let op!

Uw teruggaaf moet € 17 of meer zijn. Bedragen onder € 17 betalen we niet uit. Lees meer bij Aanslaggrens en teruggaafgrens.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.