Kosten voor afkoop rechten erfpacht, opstal of beklemming

Koopt u met eigen geld de rechten voor erfpacht, opstal of  beklemming af? Dan neemt uw eigenwoningreserve af met het bedrag waarmee u de rechten afkoopt.

Leent u geld voor de afkoop? Dan telt u alleen het deel van de hypotheek of lening dat hoger is dan uw eigenwoningreserve bij uw eigenwoningschuld.Over dit deel mag u dan de betaalde rente aftrekken. Het deel van de hypotheek of lening dat niet tot uw eigenwoningschuld behoort geeft u aan in box 3 (sparen en beleggen).

Let op!

U mag alleen de periodieke betaling voor erfpacht, opstal of beklemming aftrekken. De afkoopsom mag u niet aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.