Eigenaar

Een woning kan alleen een eigen woning zijn als u, uw fiscale partner of u beiden eigenaar bent van de woning. Of u hebt:

  • het economisch eigendom
  • een recht van lidmaatschap van een coƶperatie of van een woonvereniging
  • een appartementsrecht
  • een recht van erfpacht of opstal

Economisch eigendom

Er is sprake van economisch eigendom als u het woongenot hebt, de kosten en lasten betaalt en belang hebt bij de waardeontwikkeling. Maar u hebt de woning niet feitelijk geleverd gekregen. Anders gezegd: u bent niet bij de notaris geweest voor de overdracht van het economisch eigendom, maar u hebt dit op een andere manier geregeld. Bijvoorbeeld via een onderhandse akte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.