Geen fiscale partners en toch samen een eigen woning

Hebt u een huisgenoot? En bent u geen fiscale partners? Maar hebt u toch samen een eigen woning? Dan mag u alleen die rente en kosten aftrekken die betrekking hebben op uw aandeel in de eigenwoningschuld. Betaalt u minder? Dan mag u alleen het betaalde bedrag aftrekken.

Voorbeeld 1

U hebt samen met uw huisgenoot een lening afgesloten om de eigen woning te kopen. Het bedrag van de lening is uw eigenwoningschuld. U bent voor 3/4 deel van die eigenwoningschuld aansprakelijk, en uw huisgenoot voor 1/4 deel.

U mag dan niet meer dan 3/4 deel van de in totaal betaalde rente voor de eigen woning aftrekken. Zelfs als u in dit jaar alle rente hebt betaald.

Hebt u periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming? Dan moet u rekening houden met uw aandeel in de eigendom van de woning.

Voorbeeld 2

De woning was voor de helft uw eigendom en voor de helft eigendom van uw huisgenoot. U mag dan maximaal de helft van de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming voor de eigen woning aftrekken. Ook als u in dit jaar al deze kosten betaalt.

Inkomsten eigen woning

In uw aangifte hoeft u alleen dat deel van het eigenwoningforfait mee te tellen dat overeenkomt met uw aandeel in de eigendom van de woning. Was u met 1 of meer mensen eigenaar van uw eigen woning en was u niet het hele jaar fiscale partners? Dan moet elke bewoner zijn eigen deel van het eigenwoningforfait aangeven dat overeenkomt met zijn aandeel in de eigendom van de woning.

Voorbeeld

De woning was voor 3/4 deel uw eigendom en voor 1/4 deel eigendom van uw huisgenoot. U geeft dan 3/4 van het eigenwoningforfait aan en uw huisgenoot 1/4.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.