Wat hoort er bij de eigen woning?

Soms is het niet meteen duidelijk wat bij uw eigen woning hoort. Bijvoorbeeld als u een deel van uw woning gebruikt voor uw onderneming. Of als bij uw woning een garage, schuur of land hoort. Dit heeft gevolgen voor het eigenwoningforfait en uw eigenwoningschuld.

Schuur, garage of land

Hoort bij uw woning een schuur, garage of land? Dit noemen wij aanhorigheden. De waarde hiervan hoort bij de waarde van uw eigen woning. Meestal staat die waarde ook op de WOZ-beschikking. Het kan zijn dat de gemeente een aparte WOZ-beschikking afgeeft voor uw garage, schuur of land.

Hebt u verschillende WOZ-beschikkingen ontvangen? Maar weet u niet of de waarde van deze zaken samen de waarde van uw eigen woning vormen? Dan kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon. U kunt ook een brief sturen naar uw belastingkantoor.

Woning gebruikt voor onderneming

Woont u in een woning die uw hoofdverblijf is en is die woning helemaal uw privévermogen? Maar gebruikt u een deel van die woning voor uw onderneming of bedrijf? Dan is alleen het deel van de woning waarin u  woont uw eigen woning. U moet voor de aangifte dan uitgaan van een aangepaste WOZ-waarde.

Behoort uw eigen woning tot uw ondernemingsvermogen, of beschouwt u het als een zakelijke woning omdat u resultaat uit overige werkzaamheden hebt? Dan moet u een woningforfait optellen bij uw winst of resultaat uit overige werkzaamheden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.