Stichtingen en verenigingen: belastingplicht

Stichtingen en verenigingen kunnen, net als bedrijven, te maken krijgen met belastingen. Bijvoorbeeld met:

  • btw (belasting over de omzet): als uw stichting of vereniging ondernemer is voor de btw
  • vennootschapsbelasting (belasting over de winst): als uw stichting of vereniging een onderneming drijft
  • loonheffingen: als uw stichting of vereniging werknemers in dienst heeft

Als bestuurder moet u weten of uw stichting of vereniging met deze belastingen te maken heeft. U moet dus weten of uw stichting of vereniging ondernemer is voor de btw. En of uw stichting of vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting of de loonheffingen. Als dat het geval is, moet u in principe aangifte doen voor uw stichting of vereniging. Maar als er een vrijstelling geldt, hoeft dat niet.

Ondernemerschap voor de btw en belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en loonheffingen beoordelen

Met de informatie op deze site kunt u zelf inschatten of uw stichting of vereniging ondernemer is voor de btw. Of belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting of loonheffingen. Lees daarvoor:

Weet u daarna zeker dat uw stichting of vereniging geen ondernemer is voor de btw en ook niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting en de loonheffingen? Dan hoeft u niets te doen. Twijfelt u of uw stichting of vereniging ondernemer is of belastingplichtig is en weet u niet zeker of u aangifte moet doen? Dan kunt u controleren of het nodig is ons om een beoordeling te vragen. Dat doet u met de check voor stichtingen en verenigingen.

Belastingplicht voor de schenkbelasting, erfbelasting en kansspelbelasting

Behalve met de btw, vennootschapsbelasting en loonheffingen kan uw stichting of vereniging ook te maken krijgen met een aantal andere belastingen:

  • als uw stichting of vereniging giften krijgt: met de schenkbelasting
  • als uw stichting of vereniging erfenissen krijgt: met de erfbelasting
  • als uw stichting of vereniging loterijen of kansspelen organiseert: met de kansspelbelasting

Voor deze belastingen kunt u makkelijker zelf bepalen of uw stichting of vereniging belastingplichtig is en of u aangifte moet doen. Lees daarvoor:

Stichtingen en verenigingen voor een goed doel: ANBI's en SBBI's

Is uw stichting of vereniging een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kunt u gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Meer informatie vindt u op de pagina's 'Algemeen nut beogende instellingen' en 'Sociaal belang behartigende instellingen'.

Wilt u geld inzamelen voor het jubileum van uw SBBI en een steunstichting SBBI oprichten? Lees dan 'Steunstichtingen SBBI'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.