Aangifte doen bij reisdiensten

Bij het berekenen van de btw over de reisdiensten hebt u de keuze uit 2 methodes. Dit heeft ook gevolgen voor uw btw-aangifte. Hieronder leest u er meer over.

Methode 1: winstmarge per btw-aangiftetijdvak

Hebt u gekozen voor winstmargeberekening per btw-aangiftetijdvak? In dat geval moet u 21/121 van de tijdvakwinstmarge als te betalen btw in uw aangifte opnemen.

Voorbeeld

U hebt in een aangiftetijdvak € 25.000 (inclusief de btw over de winstmarge) aan reisdiensten verkocht. U hebt in dat tijdvak bij andere ondernemers voor € 20.000 inclusief btw, goederen en diensten gekocht. Deze goederen en diensten moeten rechtstreeks ten goede komen aan uw reizigers. Het maakt niet uit in welk tijdvak dit gebeurt. Uw tijdvakwinstmarge bedraagt dan € 25.000 -/- € 20.000 = € 5.000. In uw btw-aangifte neemt u voor deze reisdiensten een bedrag van € 868 (21/121 x € 5.000) aan te betalen btw op.

Let op!

U betaalt alleen btw over de winstmarge van uw reisdienst. Hierdoor kunt u de btw van het inkoopbedrag van € 20.000 niet als voorbelasting aftrekken of in andere EU-landen terugvragen. Andere btw (bijvoorbeeld op huisvesting en kantoorbenodigdheden) is wel aftrekbaar, voor zover die btw betrekking heeft op belaste omzet.

Uw winstmarge is negatief

Is uw tijdvakwinstmarge negatief? Dan kunt u die negatieve marge verrekenen met positieve winstmarges in hetzelfde kalenderjaar. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u bij Winstmarges verrekenen.

Methode 2: winstmarge per reis

Hebt u gekozen voor winstmargeberekening per reis? Dan moet u 21/121 van de winstmarge op de reisdienst als te betalen btw in uw aangifte opnemen.

Voorbeeld

U hebt een reisdienst verkocht voor € 2.455 inclusief de btw over de winstmarge. Van andere ondernemers hebt voor € 1.800 inclusief btw aan goederen en diensten gekocht. Deze goederen en diensten komen rechtstreeks ten goede aan de reiziger. Uw winstmarge op de reisdienst is dan € 2.455 -/- € 1.800 = € 655. In uw btw-aangifte neemt u voor deze reisdienst een bedrag van € 114 (21/121 x € 655) aan te betalen btw op.

Let op!

U betaalt alleen btw over uw winstmarge op de reisdienst. Hierdoor kunt u de btw over het inkoopbedrag van € 1.800 niet als voorbelasting aftrekken of in andere EU-landen terugvragen. Andere btw (bijvoorbeeld op huisvesting en kantoorbenodigdheden) is wel aftrekbaar, voor zover die btw betrekking heeft op belaste omzet.

Uw winstmarge is negatief

Bij een negatieve winstmarge hebt u de reis onder de kostprijs verkocht. U hoeft geen btw in uw btw-aangifte te vermelden. U krijgt geen btw terug en u kunt de btw over het inkoopbedrag van € 1.800 niet als voorbelasting aftrekken of terugvragen. De negatieve winstmarge op de ene reis kunt u niet verrekenen met een positieve winstmarge op een andere reis.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.