Wanneer geldt de reisbureauregeling?

De reisbureauregeling geldt alleen als u reisdiensten verkoopt.

Wat is een reisdienst?

Een reisdienst bestaat uit 1 of meer elementen van een reis, die u bij andere ondernemers hebt ingekocht en die u op eigen naam verkoopt aan de reiziger. De ingekochte goederen en diensten moeten rechtstreeks ten goede komen aan die reiziger.

De reisdienst levert u in het land waar u bent gevestigd, of waar u een vaste inrichting hebt.

Het begrip 'reisdienst' is een ruim begrip. Van een reisdienst is al sprake wanneer u 1 enkele dienst van een andere ondernemer inkoopt en op eigen naam doorverkoopt aan een reiziger. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een vakantie-accommodatie bij een andere ondernemer inkoopt en op eigen naam doorverkoopt. Ook wanneer u als reisorganisatie alleen een vervoersdienst doorverkoopt is er al sprake van een reisdienst.

Maar: niet elke verkoop van een ingekochte reis is een reisdienst. Wanneer u aan (delen van) de reis zelf goederen of diensten toevoegt, kan het om een zogenaamde 'eigen prestatie' gaan. Meer hierover leest u hieronder bij Eigen prestaties door een reisbureau.

21%-tarief over de winstmarge op de reisdienst

Een reisdienst is in Nederland belast met 21% btw. Dit tarief berekent u over uw winstmarge op de reisdienst. De btw die u betaalt over de ingekochte elementen van de reisdienst kunt u daarom niet aftrekken of terugvragen in een ander EU-land. De btw over andere kosten (zoals huisvesting en kantoorbenodigdheden) is wel aftrekbaar, voor zover de btw betrekking heeft op belaste omzet.

Toepassing kleineondernemersregeling (KOR)

Wilt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR) ? Ga dan uit van het bedrag waarvoor u de goederen en diensten hebt verkocht, niet van de winstmarge.

Wat is een reiziger?

Het begrip 'reiziger' heeft een ruimere betekenis dan de eindconsument. Het begrip kan elk soort klant omvatten, bijvoorbeeld een ander reisbureau. 

Voorbeeld 1 - reisdienst

U bent touroperator en biedt op eigen naam een weekendarrangement naar de stad Groningen aan. Het arrangement bestaat uit de hotelovernachtingen, ontbijt, diner, een stadswandeling onder leiding van een gids van de VVV-Groningen, het vervoer van en naar het hotel en een bedrag als bijdrage aan het zogenoemde Calamiteitenfonds. De overnachtingen, het ontbijt en het diner koopt u in bij een hotel in de stad. Voor de stadswandeling krijgt u een rekening van de VVV-Groningen. Voor het vervoer schakelt u een touringcarbedrijf in. In dit voorbeeld komen de 4 elementen van het arrangement de reiziger direct ten goede. Deze 4 elementen vormen samen de reisdienst, die u verkoopt aan de reiziger. Op deze dienst is de reisbureauregeling van toepassing.

Voorbeeld 2 - enkele reisdienst

U bent een reisorganisator en biedt op eigen naam losse appartementen aan de Spaanse kust aan reizigers aan. De appartementen hebt u ingekocht bij een Spaanse ondernemer. Deze enkele verkoop van de accommodatie vormt een reisdienst. Hierop is de reisbureauregeling van toepassing is. De winstmarge op deze dienst is in Nederland belast met 21% btw.

Voorbeeld 3 - gedeeltelijke reisdienst

U bent een touringcarbedrijf en biedt op eigen naam hetzelfde arrangement aan als uit voorbeeld 1. U verzorgt het vervoer naar en van het hotel uiteraard zelf. De door u ingekochte overnachtingen, ontbijt, diner, de stadswandeling en de bijdrage aan het Calamiteitenfonds vormen samen de reisdienst. Op deze dienst is de reisbureauregeling van toepassing. Het vervoer hebt u zelf verzorgd. De goederen en diensten die daarvoor zijn ingekocht (brandstof, onderhoud bus en dergelijke), komen niet rechtstreeks ten goede van de reiziger. Daarom geldt in dit geval voor het vervoer de reisbureauregeling niet. Op de vervoersdienst zijn de normale btw-regels van toepassing. Meer informatie over de btw-regels voor reizen die u gedeeltelijk hebt ingekocht en gedeeltelijk zelf hebt verzorgd, vindt u bij Splitsing bij gedeeltelijk ingekochte reizen.

Reizen buiten de EU

Verkoopt u reisdiensten (gedeeltelijk) buiten de EU? Dan gelden er andere regels.

Annuleringsvergoeding

Krijgt u een annuleringsvergoeding en werkt u mee met de annulering van een reis? Dan wordt de annuleringsvergoeding belast volgens de regels van de reisbureauregeling. Dit geldt alleen als de reisbureauregeling op de geannuleerde reis van toepassing was.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.