Voorwaarden beperkte vergunning

Om een beperkte vergunning te krijgen (en te behouden) moet u:

 • in Nederland wonen of zijn gevestigd
  Een vaste inrichting in Nederland van een buitenlandse ondernemer krijgt geen vergunning.
 • in de afgelopen 5 jaar niet zijn veroordeeld voor fiscale wetsovertredingen
 • uw prestaties voor de buitenlandse ondernemer afzonderlijk administreren
  Uit de registratie moet op eenvoudige wijze de herkomst en de bestemming van de goederen blijken. Daarnaast moet de verschuldigde belasting eenvoudig zijn vast te stellen.
 • vooraf zekerheid hebben gesteld tot het bedrag dat wij hebben vastgesteld en in een vorm die voor ons aanvaardbaar is, zoals een bankgarantie of een contante storting
 • op ons verzoek informatie geven voor de beoordeling of de zekerheid aangepast moet worden
 • er rekening mee houden dat u mede aansprakelijk bent voor de verschuldigde btw, belastingrente, invorderingsrente en administratieve boetes van uw klant
  Wij kunnen dan het totale bedrag van de gestelde zekerheid op u verhalen. Met het totale bedrag wordt bedoeld: het bedrag dat als zekerheid is gesteld voor al uw klanten. Het gaat dan om de handelingen waarvoor uw klant u heeft gemachtigd.
 • voldoen aan eventuele andere voorwaarden die in uw vergunning staan

Let op!

 • Betaalt u de btw van facturen van uw klant? Zorgt u er dan voor dat uw klant op de factuur ook uw btw-identificatienummer vermeldt, en het btw-identificatienummer dat u voor deze klant hebt ontvangen. En uw naam en adres.
 • Uw klant blijft voor ons een buitenlandse ondernemer, ook als hij u als fiscaal vertegenwoordiger aanstelt. Als hij bijvoorbeeld in Nederland levert aan een in Nederland gevestigde ondernemer, wordt de btw verlegd naar de Nederlandse ondernemer. De buitenlandse ondernemer brengt dan geen Nederlandse btw in rekening aan zijn afnemer.

De btw die aan uw klant in rekening is gebracht, mag u aftrekken in de btw-aangifte die u als fiscaal vertegenwoordiger doet voor uw klanten, als die btw te maken heeft met de goederen waarvoor u fiscaal vertegenwoordiger bent.

Bent u fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning voor de import (zowel uit EU-landen als uit niet-EU-landen) of de aankoop van goederen? Dan moet uw klant u voor de levering die daarop volgt ook als fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning aanstellen. Op deze manier kunnen wij de goederenstroom in uw administratie volgen. 

Vergunning intrekken of wijzigen

Uw vergunning wordt gewijzigd of ingetrokken in de volgende gevallen:

 • U vraagt hierom en uw klant geeft toestemming.
 • Uw klant vraagt hierom.
 • U voldoet niet meer aan de voorwaarden voor de vergunning.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.