Btw-aftrek herzien bij roerende investeringsgoederen: rekenvoorbeeld

U hebt een administratiekantoor en u bent ook verzekeringsagent. U koopt een nieuwe computer die u gebruikt voor beide werkzaamheden. Uw werk als boekhouder is belast, maar uw werk als verzekeringsagent is vrijgesteld.

Aftrekbare btw

U betaalt voor de computer € 4.000, exclusief € 840 btw. Uw omzet (exclusief btw) in het jaar waarin u de computer in gebruik hebt genomen is 75% belast en 25% vrijgesteld. U hebt daarom in dat jaar 75% van de btw in aftrek gebracht (€ 630).

Herziening later jaar

In het 3e jaar dat u de computer gebruikt, is uw omzet € 1.000.000 (exclusief btw), waarvan € 850.000 als boekhouder en € 150.000 als verzekeringsagent. U hebt de computer dus voor 85% gebruikt voor belaste omzet. Dit is een andere verhouding dan in het jaar van ingebruikname. In plaats van 75% had u in dit jaar 85% van de btw mogen aftrekken.

Het bedrag dat u nu alsnog mag aftrekken, is het verschil in belast gebruik tussen het jaar van ingebruikname en het 3e jaar. Dit berekent u als volgt:

  1. Bepaal het verschil in belast gebruik tussen het jaar van ingebruikname (75%, percentage 1) en het 3e jaar (85%, percentage 2). Het verschil hiertussen is 10% (percentage 3). Dit is meer dan 10% van percentage 1. U moet dus herzien.
  2. Neem 1/5 deel van de btw die aan u in rekening is gebracht: € 168.
  3. Vermenigvuldig € 168 met percentage 3: 10% = € 16,80.
  4. Trek in uw laatste btw-aangifte € 16,80 extra af als voorbelasting.

Verkoop binnen de herzieningstermijn

Op 1 januari van het 4e jaar verkoopt u de computer voor € 1.000. U moet over deze verkoop 21% btw in rekening brengen, dus € 210. De resterende herzieningstermijn is 2 jaar. Door de verkoop wordt de herziening voor deze 2 jaar nu in 1 keer uitgevoerd. Omdat u bij de verkoop btw in rekening brengt, gaat u bij de berekening van het herzieningsbedrag uit van volledig belast gebruik. In plaats van 75%, mag u voor het restant van de herzieningstermijn 100% btw in aftrek nemen.

Het bedrag dat u nu alsnog mag aftrekken, is het verschil in belast gebruik tussen het jaar van ingebruikname en het 4e en 5e jaar. Dit berekent u als volgt:

  1. Omdat het gaat om een resterende herzieningstermijn van 2 jaar, neemt u 2/5 deel van de btw die u in het jaar van ingebruikname in aftrek hebt gebracht: € 252 (2/5 deel van € 630).
  2. Neem vervolgens 2/5 deel van de btw die bij de aanschaf aan u in rekening is gebracht: € 336 (2/5 deel van € 840). Dit bedrag is het belast gebruik in jaar 4 en 5 (100%).
  3. Neem het verschil tussen resultaat 2 (€ 336) en resultaat 1 (€ 252). Dit is € 84. Dit bedrag mag u aftrekken als voorbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.