Btw-tarieven: welke tarieven zijn er, en wanneer moet u ze toepassen?

De btw kent verschillende tarieven. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%. Doet u zaken met het buitenland, dan kan het tarief van 0% van toepassing zijn.

21% btw

Het algemene btw-tarief van 21% geldt voor alle producten en diensten die niet zijn vrijgesteld, en die niet onder het 9%-tarief of het 0%-tarief vallen.

9% btw

9% is het verlaagde btw-tarief. Het geldt onder meer voor etenswaren en sommige diensten. Meer hierover leest u bij Goederen met 9% btw en Diensten met 9% btw.

0% btw

Voor een aantal goederen en diensten geldt het 0%-tarief. U berekent dan geen btw, maar btw die u betaalt over uw uitgaven, kunt u wel aftrekken als voorbelasting. Het 0%-tarief kan gelden als u zakendoet met het buitenland. En in een aantal gevallen voor de visserij en de bevoorrading van zeeschepen.

Vrijgesteld

Een aantal goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw. U berekent hierover geen btw. Btw die u voor deze goederen of diensten betaalt, kunt u niet aftrekken als voorbelasting.

Goederen en diensten met verschillende tarieven

Verkoopt u goederen of diensten waarvoor verschillende btw-tarieven gelden? Dan houdt u in uw administratie rekening met de verschillende tarieven. De meeste afrekensystemen (bijvoorbeeld kassasystemen) splitsen de verkopen automatisch naar het van toepassing zijnde btw-tarief.

Let op!

Verkoopt u combinaties van goederen en diensten? Dan moet u vaststellen of u die combinatie als 1 goed of dienst mag verkopen, of dat deze uit meer goederen of diensten bestaat. Meer hierover leest u bij Combinaties van goederen en diensten.

Forfaitaire tarieven

Daarnaast zijn er nog forfaitaire tarieven:

  • U hebt een sportkantine en u kiest ervoor om 13% btw te betalen over uw totale kantineontvangsten inclusief btw.
  • Op de exploitatie van uw bedrijfskantine is het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) van toepassing. U brengt een forfaitaire correctie aan op de door u afgetrokken btw. Meer hierover leest u bij Eten en drinken voor uw personeel.
  • U of uw personeel gebruikt een auto van de zaak ook privé. Kijk voor meer informatie op Btw en de auto.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.