Verlegging bij executieverkoop

Bij executieverkoop is de btw die eventueel betaald moet worden, in de volgende gevallen verlegd van de verkopende naar de kopende ondernemer:

  • bij executieverkoop door de hypotheek- of pandhouder van een roerende of een onroerende zaak (of het recht op een onroerende zaak)
  • bij de levering door de schuldenaar van een onroerende zaak, of een recht waaraan een onroerende zaak is onderworpen op grond van een executoriale titel (bijvoorbeeld bij faillissement of een dwangbevel)

Wat moet u doen?

De verkoper vermeldt op zijn factuur 'Btw verlegd'. Hij geeft de vergoeding waarover de btw is verlegd aan in zijn btw-aangifte. De koper vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte. Hoe u dit doet, leest u bij Hoe werkt de verleggingsregeling?

Kleineondernemersregeling

U krijgt belastingvermindering vanwege kleineondernemersregeling en u bent:

  • leverancier: de btw die u hebt verlegd, telt u mee in uw berekening.
  • koper: de btw die naar u is verlegd, telt u in uw berekening niet mee als te betalen btw, maar wel als voorbelasting.

Een rekenvoorbeeld vindt u bij Rekenvoorbeeld kleineondernemersregeling en verlegging.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.