Verlegging bij overdracht van emissierechten op broeikasgassen

Een emissierecht op broeikasgassen (ook wel CO2-emissierecht genoemd) is het recht om onder bepaalde voorwaarden gedurende een bepaalde periode 1 ton kooldioxide-equivalent uit te stoten. Het recht wordt verstrekt door de overheid en is overdraagbaar. Over deze overdracht betaalt u btw.

Wanneer geldt de verleggingsregeling?

Draagt u tegen vergoeding de emissierechten op broeikasgassen over? Dan moet u gebruikmaken van de verleggingsregeling. Daarbij verlegt u de btw naar de afnemer. Voorwaarde hierbij is dat zowel de overdrager als de afnemer ondernemer is.

Wat moet u doen?

De verkoper vermeldt op zijn factuur 'Btw verlegd'. Hij geeft de vergoeding waarover de btw is verlegd aan in zijn btw-aangifte. De koper vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte. Hoe u dit doet, leest u bij Hoe werkt de verleggingsregeling?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.