Verlegging bij overdracht van emissierechten op broeikasgassen

Een emissierecht op broeikasgassen (ook wel CO2-emissierecht genoemd) is het recht om onder bepaalde voorwaarden in een bepaalde periode 1 ton kooldioxide-equivalent uit te stoten. Het recht wordt verstrekt door de overheid en is overdraagbaar. Over deze overdracht betaalt u btw.

Wanneer geldt de verleggingsregeling?

Draagt u tegen vergoeding de emissierechten op broeikasgassen over? Dan moet u gebruikmaken van de verleggingsregeling. Daarbij verlegt u de btw naar de afnemer. Voorwaarde hierbij is dat de overdrager en de afnemer ondernemers zijn.

Wat moet u doen?

De verkoper vermeldt op de factuur 'Btw verlegd' en geeft de vergoeding waarover de btw is verlegd aan in de btw-aangifte. De koper vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem of haar is verlegd in de btw-aangifte. Lees hierover meer bij Hoe werkt btw verleggen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.